> Eu non poría acentos nos comandos.

Vale, isto ireino corrixindo.

Responderlle a