Pois xa o rematei
finalmente suprimir os tildes dos comandos, conservei o ñ, o camelCase, e 
puxen os nomes das funcións matemáticas longos (arcoseno, por ex.)

Os comandos dos programas primos deixeinos como:
se predicado? {bloque_certo} caso_contrario {bloque_falso}
desde $var=valorInicial ate valorFinal en_pasos_de candidade {bloque}
mentres predicado? {bloque}
repetir {bloque}

Estou a darlle á documentación do programa, por iso de dicir que está 
completa.
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a