O Domingo, 18 de Outubro de 2009 15:32:22 Miguel Bouzada escribiu:
> Se nos fixamos en dialog/xdialog/zdialog etc...
> 
> dialog box
> info box
> message box
> etc...
> 
> creo que a mellor escolla non é unha que poida ser restictiva, xa que é moi
> probable que esa xanela non sexa un dialogo, pode ser unha "radius" unha
> "combo" etc...

Descoñezo o dialog/xdialog/zdialog, só coñezo algo o kdialog; neste os 
distintos tipos de fiestra que mostra (dialog box, info box ...) son todas o 
mesmo (do tipo diálogo), pero muda a cantidade e tipo de botóns que ten e o 
icone auxiliar que leva.

Responderlle a