> > <p><q>Isto non pinta nada ben...</q>, dixo alguén unha vez, e outra
> > persoa dixo outra vez iso de:</p>
> 
> En este exemplo as etiquetas <q> e </q> están dentro das etiquetas de
> párrafo <p> e </p>...
> 
> > <blockquote>Ai! Como chove! Ai! Como venta! Como se molla a tía
> > Vicenta!</blockquote>
> >
> > ... en cambio, este exemplo pódese modificar para incluir elementos de
> 
> bloque:
> 
> <blockquote>
>    <p>Ai! Como chove!</p>
>    <p>Ai! Como venta!</p>
>    <p>Como se molla a tía Vicenta!</p>
> </blockquote>

En efecto.

Responderlle a