Ola, igual non é boa opción xa que comentaches que deberían estar no
Launchpad, pero en http://trasno.net/outros:inicio hai unha boa lista
de programas, algúns dos cales aínda están sen comezar e outros que
están incompletos. Xa de entrada eu cedería o Tuxpaint.

Hai outros como o Pgadmin3 que levan tempo sen actualizar. No caso do
Pgadmin3 quedan mais de 300 cadeas, pero o ficheiro ten mais de 1000,
así que quizais non sexa boa idea.

Responderlle a