Temos pendente debater máis en profundidade a adaptación ou non de daemon.

- é un acrónimo ou debemos consideralo termo simple
- debe adaptarse ou non
- no caso de ser adaptar : demoño/demo/diabo/diabro?
- no caso de non se adaptar: maiúsculas ou minúsculas

Que fan as linguas romances da nosa contorna?
Que documentación podemos achegar en galego?
Cal é o custo de traballo da decisión que tomemos? Como se implementa?

A miña opinión de partida: debe adaptarse, preferencia pola variante
máis formal ou etimolóxica "demoño". Un detalle con "demo" no ámbito
do software : o demo/a demo ?

Antón


Á parte deste, temos outro debate sobre delete, erase, remove  ... moi
interesante tamén pendente.

Responderlle a