2010/3/4 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
>
>
> 2010/3/4 damufo <dam...@gmail.com>
>>
>> Antón:
>>>
>>> Á parte deste, temos outro debate sobre delete, erase, remove  ... moi
>>> interesante tamén pendente.
>>>
>>>
>> Eu tamén incluiría a debate:
>> password: clave? contrasinal?
>>
>> clave
>>
>> http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=ver&id=15459&opcion=entrada
>>
>> contrasinal
>>
>> http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=ver&id=17588&opcion=entrada
>>
>>
>> E outra máis, referida a fonte (tipo de letra):
>> bold: Negra??? ou grosa. O de negra non o teño nada claro, é penso que é
>> algo que ven de cando os terminais eran en branco e negro.
>
> Ven do termo que empregan os tipografo,s desdes moito antes de que existira
> un monitor ou TV, para referirse as letras do mesmo tipo de maior largura no
> trazo
>
> http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/intoduccion_tipografia.pdf
> http://www.ub.edu/bid/08sousa.htm
> http://www.unostiposduros.com/?p=2236
>
>> É dicir, eu penso que hai que pensar en que fai dita acción, por en negro?
>> ou por a legra máis grosa?
>
> O concepto en tipografía é máis "espeso" ou de "maior peso" -concepto ma
> mancha gáfica (ou negro) máis pesado visualmente-
>
>>
>> Finalmente:
>> Edit: Modificar, editar (ollo! neste caso, sería un novo uso xa que editar
>> tradicionalmente, non significa modificar senón publicar). Para min é un
>> caso de falso amigo.

E eu digo: por que non creades un fío para cada cousa, xa que así
dificultades un chisco seguir a discusión?

Responderlle a