# >>>> > noPT-2012-expression_error-doing
# >
# > Esta regra parece non existir. Se lin ben parece estar integrada na
# > regra "PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing".

Si, foime máis cómodo facela así.

# >>>> > PT-2012-expression_an-error-occurred-doing
# >>>> > PT-2012-expression_there-was-an-error-doing
# >
# > Esta regra chámase "PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing".

Si, agora fun quitano os trazos (cuestión de gustos)

# > Hai que actualizar o hint da regra, quizais poñendo algo semellante ao
# > identificador da propia regra.

Feito

# >
# > Ao probar esta regra atopei varios casos que se deberían considerar.
# >
# > Caso 1: PRODUCIUSE UN ERRO + [(ADXECTIVO|DE + SUBSTANTIVO)] + AO
+ INFINITIVO

# > msgstr "Produciuse un erro de X non manipulado ao obter o
intervalo de tamaños de pantalla"
# > msgstr "Produciuse un erro descoñecido ao estabelecer a
propiedade «%s»: %s"
# > msgstr "Produciuse un erro de análise ao actualizar {0}"
# > msgstr "Produciuse un erro de autenticación ao actualizar {0}"
# > msgstr "Produciuse un erro recuperábel ao aplicar o perfil de usuario
# > desde o ficheiro «%s»."
# > msgstr "Produciuse un erro moi grave ao aplicar o perfil do
usuario desde «%s»."

Engadín un caso de validez, segundo o cal os ficheiro marcados como do
ambiente "gnome" poden ter até seis
palabras entre "produciuse un erro" e o primeiro "ao"

# > Caso 2: ERROR DURING + SUBSTANTIVO (nota: non se deben traducir como
# > «produciuse un erro ao + infinitivo», pero as frases do estilo «Error
# > during + (verbo)ing + substantivo» como «Error during writing rgb
# > image» si que se deben traducir como «produciuse un erro ao +
# > infinitivo»)
# >
# > ----------------------------------------
# > jhbuild.master.gl.po:1047(#212)
# > #: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:377 ../jhbuild/frontends/terminal.py:283
# > #, python-format
# > msgid "Error during phase %(phase)s of %(module)s"
# > msgstr "erro na fase %(phase)s de %(module)s"
# > [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
# > ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
# > erro ao + infinitivo»
# > ----------------------------------------
# > ----------------------------------------
# > glib.master.gl.po:89(#11)
# > #: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:776
# > #: ../glib/gconvert.c:1085 ../glib/giochannel.c:1590
../glib/giochannel.c:2480
# > #, c-format
# > msgid "Error during conversion: %s"
# > msgstr "Erro durante a conversión: %s"
# > [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
# > ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
# > erro ao + infinitivo»
# > ----------------------------------------

Con máis exemplos tal vez poida facer que non cache este tipo de casos.
Por agora non vexo o xeito de facelo. Aínda así fixen un intento algo
naive a ver se che funciona ben.


# > Caso 3: ALGO + (ENCOUNTERED|REPORTED|...) AN ERROR WHILE (nota: non se
# > debería traducir como «produciuse un erro ao + infinitivo»)

Creo que esta si a teño: agora se a regra casa a condición inicial
\b(there\swas\san\s)?error\s(while\s)?\w+ing

  con algo que non conteña "there was an " => "error (while)? wording"
  e o que atopase vai xusto despois dun "worded an " => "worded an
error (while) wording"
non salta a regra
  (debería non sacar os casos como "encountered an error while tocomoching"


# >>>> > PT-2012-expression_cannot-infinitivo
# >
# > Esta regra dame varios falsos positivos.
# >
# > Ademais hai outra regra "PT-2012-expression_cannot be " cun espazo ao
# > final do identificador o que me deu problemas ao intentar probala,
# > problemas que resolvín cambiándolle o identificador.

Feito (quiteille o espazo)

# > Comprobando esta regra descubrín que ademais de «é/foi» quizais haxa
# > que engadir «será» e «sexa». Xa sei que isto é desviarse do acordado
# > na Trasnada, pero creo que non nos decatamos destes casos, polo que xa
# > o anotei para discutilo na vindeira Trasnada nada máis empezar. A
# > continuación están algunhas das cadeas que quizais requiran este
# > tratamento:

Feito

# >>>> > PT-2012-expression_could-not
# >
# > O identificador da regra é "PT-2012-expression_could infinitivo" o que
# > me fixo perder algo de tempo ao ila probar.

Feito (agora é could not infinitivo)

# > Esta regra dame moitisimos positivos con cadeas que aparentemente
# > están ben traducidas. A continuación indico só parte destes falsos
# > positivos:
# >
# > ----------------------------------------
# > evolution.master.gl.po:20710(#4272)
# > #: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:99
# > msgid "Could not set as background"
# > msgstr "Non foi posíbel establecela como fondo"
# > [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
# > -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
# > ----------------------------------------
# > ----------------------------------------
# > network-manager-pptp.master.gl.po:384(#73)
# > #: ../src/nm-pptp-service.c:982
# > msgid "Could not find the pppd binary."
# > msgstr "Non foi posíbel atopar o binario de pppd."
# > [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
# > -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
# > ----------------------------------------

Creo que o "í" dese posíbel ten algún erro de codificación

Segundo okteta, a palabra "posíbel" na versión orixinal deste texto
está formada polos código hex:
70 6F 73 69 CC 81 62 65 6C
Nos outros textos é:
70 6F 73 C3 AD 62 65 6C

Polo demais, trangalleei a regra para que dea menos a lata.

# > Ademais os hints das regras "PT-2012-expression_cannot be",
# > "noPT-2012-expression_could not be" e "PT-2012-expression_could
# > infinitivo" indican que se debe traducir como «Non é/foi posíbel
# > infinitivo» cando a veces non é así. Poño un exemplo:
[...]
# > deberiase traducir como «Requírense os paquetes de xml de Python pero
# > non foi posíbel atopalos» onde «atopalos» non é un infinitivo. Quizais
# > sexa mellor ter un hint como o seguinte:

Si que o é, so que leva convoluto un complemento directo (atopar + eles)
Outra cousa é que a regra pology non detecte estes casos
(medio feito, mellor ir sobre dos informes de falso positivo)
  ou que o acordo da trasnada, tal como está, sexa incompleto e polo
tanto preciso revisalo axiña.

# >>>> > PT-2012-expression_unable-to
# >
# > A veces "unable to" aparece polo medio da frase e a tradución "non
# > foi/é posíbel" non se adapta ben:
# >
# > msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
# > msgid "GtkSpell was unable to initialize.\n"
# >
# > a solución quizais sexa comprobar que «unable to» aparece ao comezo da
# > cadea, ou despois dun punto, ou de dous puntos, ou dunha coma, ou de
# > punto e coma.

Feito (+/-)

# > Curiosamente esta regra tamén indicou como erróneas unha chea de
# > cadeas nas que aparecía traducido correctamente. Isto xa me pasou con
# > outras regras onte, quizais sexa debido a algún problema coa
# > codificación de caracteres ou eu que sei.

Vid supra (a min tamén ne volveu tolo o asunto este. Até que fun a
pythonregex.com trastear
coas expresións regulares e despois de perder cousa dunha hora de
durmir me acordei do editor hexadecimal.)
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a