# > Aínda así non nego a posible utilidade das regras do segundo grupo,
# > unha vez que se reduzan os erros que detectan as regras do primeiro
# > grupo. Solicito que o identificador dos dous grupos de regras sexa o
# > suficientemente diferente para pode seleccionar todas as regras dun
# > grupo mediante unha expresión regular con rulerx.


Feito (expression-gl_)

# > Ademais vin que varias regras de expresión teñen opcións diferentes
# > para KDE.

Busca 'env="kde" no ficheiro terminology.rules. A maioría son casos
non previstos.

# >
# >>>> > PT-2012_boot start
# >
# > Salta cando aparece «bootable», «bootloader», «booth»

Feito

# >>>> > PT-2012_colour
# >
# > Esta regra sáltame cando aparecen «colorize», «colourisation»,
# > «colored», «colorimeter», «colorado» (o estado de EEUU) e sería
# > preferible que non o fixera, a ser posible.

Feito

# Ademais sería recomendábel indicar no hint da regra que tamén se pode
# traducir como «cores».

Feito

# >>>> > PT-2012_computer(3)
# >
# > Esta pasóuseme onte. Salta cando aparece «graphics tablet», pero iso é
# > outra cousa totalmente diferente.

Feito (creo)

# >>>> > PT-2012_date
# >>
# >> Indicoume como errónea unha cadea na que aparece «[Date» e «Date»

Mándama

# >>>> > PT-2012_description
# >>
# >> Indicoume como erróneas algunhas cadeas onde aparece «descrición» ou
# >> «Descrición:»

Mándamas

# >>>> > PT-2012_hard disk
# >>
# >> falla con cadeas que conteñen «discos duros». Técnicamente a forma
# >> plural non se acordou na Trasnada, pero non creo que haxa problema en
# >> aceptar «discos duros»

Vaia, a regra debería admitir o plural. Mándame os textos.

# >>>> > PT-2012_list
# >>
# >> Hai que corrixir o hint da regra PT-2012_list para indicar que non só
# >> se traduce como «listar» senón tamén como «listado/a» e como «lista».

Feito

# >>
# >> Dame erro cunha cadea na que aparece «lístanse»

Feito

# >>>> > PT-2012-dual_list
# >>>> > PT-2012-dual_list2
# >>
# >> Teño unha dúbida sobre as regras "list": dan erro cando aparece "listaxe"?

Non,non dan. Dao PT-2012-gl_listaxe, que está en controlledLang.rules

# >>>> > PT-2012_menu
# >>
# >> Non sei exactamente por que, pero deume dous erros con cadeas onde
# >> aparece «menú»

Estou por pensar que temos un problema coa codificación. Son moitos
casos de erros en palabras con til en
regras que non son novas.

# >>>> > PT-2012_outline
# >>
# >> salta con «outliner» e non debería

Feito

# >>>> > PT-2012_restart reboot
# >>
# >> Non pilla «reiníciaa».

Feito (creo)

# >>
# >> Respecto dos identificadores das regras, non sei se un espazo no medio
# >> do identificador pode dar problemas, pero en todo caso quizais sexa
# >> recomendable eliminar os espazos en favor de _

Non (me) dan problemas no medio, si ao final do identificador, polo
que troquei o _ por " ".


# >> Non probei ningunha das regras *dual.

Deberías, habías sorprenderte (para mal, claro)
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a