ednsue wrote:
> 
> Hallo a Les 's a h-uile duine,
> 
> Tha mi ann, ach tha mi air a bhith ro thrang o chionn ghoirid.
> I'm here, but I've been too busy recently.
> 

Tha mi ann cuideachd!
I'm here too!

Chaid mi gu dinnear Burns oidhche hAoine
I went to a Burns dinner Friday night.

Bha e spòrs, agus dh'ith mi moran thaigeis!
It was fun and I ate a lot of haggis!

le dùraichd

Seònag-- 
"Tìr gun chànan, tìr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to