O Sexta, 27 de Janeiro de 2006 13:52, José Antonio S.A. escribiu:

> > E facer este traballo con profesionais na lingua galega. Estou un poco
> > canso das discusións "de bar" sobre normativas.
>
> Certo!, ¿que tal seguir a normativa oficial e non complicarse?

Ao respeito, só teño que dicer que no momento en que se impoña o uso dunha 
normativa en concreto, posibelmente abandone o proxecto. Que tal se cada un 
traduce na norma que queira e deixamos que a norma se escolla mediante unha 
política de "actos consumados"?. (*)

Respeito ao dos profisionais (**), se pagas usarei a norma que ti queiras.

Nota:
(*) Excepto a norma agal, que ten diferenzas de abondo como para dificultar a 
sua leitura ao novato. Por norma agal refiro-me tanto á publicada no 
"Prontuário Ortográfico Galego" como no "Estudo crítico ... 2ª ediçom). de 
1985 iirc. e da cal hai corrector ortográfico.

(**) Por profisionais, entendo que te referes a licenciados en filoloxia 
galego-portuguesa ou a licenciados en tradución e interpretación 
especializados en tradución do inglés ao galego. Non entro en nengun dos dous 
grupos.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpeYUzOTY6qh.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a