Em Segunda 16 Outubro 2006 16:22, o José Ramom Flores d'as Seixas escreveu:
> Na tradución dun manual de LyX topei-me com crash e crashed, e teño dúbidas
> en como traduci-los. No vocábulario que aparece na páxina de trasno non
> aparece, mais se cadra algun de vós xa teña traducido estes termos.

> En todo caso gostaria saber se xa tedes tradución para o par de termos, ou
> se non cal vos parece mellor.

Ao final decidin-me por utilizar unha perífrase un tanto longa. Por se alguén 
lle interesar ao final escrebin todo isto:

De entre tais comportamentos defeituosos, os máis perigosos, se ben 
improbábeis, son os que levan a que o programa se feche inesperadamente, sen 
lle pedir opinión ao usuário. Outros defeitos que a equipa do LyX considera 
importantes son os relacionados coa interface de usuário; asi son 
especialmente úteis as indicacións de partes da interface do LyX que acha 
confusas ou pouco claras.

Para traducir:

Crashes, though rare, can happen. User interface problems are considered major 
bugs by the LyX team: especially helpful are indications of parts of the LyX 
interface you find confusing, or unclear.


A tradución está já no SVN do proxecto LyX, mais até que saia unha nova 
versión non aparecerá nun pacote oficial. 

Un saudo
Ramom
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a