O Luns, 16 de Outubro de 2006 16:22, José Ramom Flores d'as Seixas escribiu:
> Na tradución dun manual de LyX topei-me com crash e crashed, e teño dúbidas
> en como traduci-los. 
> En todo caso gostaria saber se xa tedes tradución para o par de termos, ou
> se non cal vos parece mellor.
Que boa!, xusto veño de pechar o catalog manager, e saltou-me o xestor de 
erros dicindo que se estragara!.....

A ver, que consultando nas aparicións da palabra "crash" nos ficheiros de kde, 
atopei as seguintes coincidendias:

Para a expresión "Crash Handler":
-Xestor de fallos,
-Manexador de acidentes,
-Xestor de acidentes,
-Manexador de fallos,
-Manexador de erros.

Para a expresión "Crash sessions":
-sesións perdidas.

Para a expresión "Crash recovery":
-recuperación de caídas.

Para "crashes" con independéncia da expresión:
-Caídas,
-Petes,
-Estragos,
-Se se estraga.

Para "crashed" con independéncia da expresión:
-Caeu,
-Flipou-se (esta é miña),
-Colgado (esta é miña, e xa sei que está mal),
-Estragouse,
-Acidentada,
-Fallou,
-Estragado,
-Estoupou,
-Fallar,
-Quedar bloqueado.

Para "crash" con independéncia da expresión:
-Peche involuntario,
-Erro,
-Flipar-se (idem),
-Colgar (idem),
-Fallo,
-Cae,
-Estrago,
-Rebentar,
-Bloqueado.

Parece ser, quitando as veces en que me aburria moito, que a tendéncia é a 
usar "erro", "fallo", "estrago", e o verbo "estragar" ou "cair".
A min, (á parte de que a min os programas unhas veces flipan-se-me nas maos, 
outras petan-se-me e outras estoupan-me) non me gosta usar "erro" neste 
contexto, dado que é o que uso para "bug". Deste xeito, unha aplicación falla 
ou estraga-se de cando en vez, e se se estraga, o xestor de fallos informa-me 
do incidente. Para outra xente, as aplicacións caen, e se cain, o xestor de 
acidentes informa-os.

En resumo: ti escolles. Eu voto por "estragar" e derivados.
-- 
Best Regards
MV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpzIRwmKCORi.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a