Estou con Jacobo. Marce, un bug provoca ou pode provocar crashes, ou
eu vexoo así polo menos.

Podemos decidir xa que acepcións lle poñemos e cal é a recomendable
para despois poñelo no glosario.

Ata logo,
         Leandro Regueiro

On 10/16/06, Jacobo Tarrio <jtar...@trasno.net> wrote:
El lunes, 16 de octubre de 2006 a las 16:22:23 +0200, José Ramom Flores d'as 
Seixas escribía:

> Na tradución dun manual de LyX topei-me com crash e crashed, e teño
> dúbidas en como traduci-los. No vocábulario que aparece na páxina de
> trasno non aparece, mais se cadra algun de vós xa teña traducido estes
> termos.

 Normalmente refírese a programas que fallan e rematan de xeito inesperado,
así que adoito traducilo como "o programa fallou" ou "o programa rematou por
mor dun fallo".

--
  Jacobo Tarrío   |   http://jacobo.tarrio.org/
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a