O Martes, 17 de Outubro de 2006 10:35, Daniel Muñiz Fontoira escribiu:
> Por outra banda é evidente que os programas non sofren realmente "crashes",
> non baten contra nada, ou sexa que o uso de crash en inglés é metafórico.
> Se utilizamos o mesmo achegamento ao problema poderiamos traducir
> to crash: esnafrar-se
>
>  to crash: escachar
>
> crashed program: programa esnafrado
>
>  crashed program: programa escachado
>
> a crash: unha esnafradura
>
>  a crash: escachado
>
> Un saudo
> Ramon
>
>  De todos modos eu penso que é mellor usar fallar
A min fallar non me gosta, porque é demasiado xenérico: un programa pode 
fallar á hora de ler un ficheiro, conectar cunha outra máquina, etc, é-me 
mais apropriado outra tradución mais concreta.
"crash", amais, tal como é usado por Moncho --onde hai confianza dá noxo-- é 
polisémico: refere-se tanto aos petes (peches por erro no código) como aos 
flipes (programas que non responden). A miña idea, baseada no que xa está 
feito en kde, só se corresponde ao primeiro tipo, que é o que ven a manexar o 
xestor de erros.
En outra orde de cousas, case prefiro esnafrar a escachar, dado que esta 
segunda, para min, significa "abrir-se de pernas" --separá-las, 
malpensados--, ainda que case prefiro unha expresión longa, ao estilo de 
jtarrio que unha palabra simples.

crash-> erro crítico (?)
to crash -> sofrir un erro crítico, estragar-se, esnafrar-se (?)

-- 
Best Regards
MV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpUI2QxrDnFa.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a