O Xoves, 3 de Abril de 2008, damufo  escribiu:
> Totalmente de acordo.
>
> Leandro Regueiro escribiu:
> > Tamén habería que convidar ós das CIF para que veñan a esa xuntanza,
> > da que ainda temos que falar, cos de Mancomun e outros grupos de
> > tradutores.
Que reunión?
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.Responderlle a