O Xoves, 3 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Esa da que comentara durante unha mensaxe que enviei durante a XGN (a
> cabeza dábame voltas xa) que seria conveniente facer entre tódolos
> tradutores para ver se nos coordinabamos mellor e montabamos algún
> tipo de infraestrutura para mellorar e acelerar as traducións. Por se
> isto che fai lembrar mellor, comentaras que a ver se podia ser en
> Lugo...
A!, si si, xa me esquecera. Pois nada, que alguén diga algo, a ser posíbel 
mancomún.


-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a