> Home, ou pantalla ou proxector, digo eu. Para que fan falta unha
> pantalla e un proxector?

Pois o proxector para recoller o sinal de video que saia do portatil
do relator...... e a pantalla para servir de superficie onde ver o que
proxecte o proxector.....

OTOH, Rudi --tu xa tes falado con el, o rapaz co que estaba a chatear
á vez que contigo-- fíxome un comentario: para iso non fai falla
tanto; abonda con facer un "screencast".

E barallando a ideia non ten pouca razón, eu pensaba en que o
resultado fose algo semellante a
http://www.swiss.ai.mit.edu/classes/6.001/abelson-sussman-lectures/
(*) mais, renunciando a aparecer disfrazado de bruxo cun capirote e
arrodeado de fume, ou a interpretar o papel de máquina de von Neumann
interpretando ordens, o mesmo resultado pode acadarse con
rekordmydesktop, ou para os afortunados usuarios de kde4, coa
extensión de kwin que serve para facer gravacións do escritorio.

(*)Advertencia: Visionar ese curso pode afectar á saúde mental do
espectador. Precaución. Iso sí, acheino moi instructivo e entretido.
Eu antes era un tipo normal, gostaba do fútebol, da cervexa, saía
polas noites,  [&c]*3, e desque o vin ..... ben, algúns xa sabedes que
son algo borde.

Se ignoramos este detalle por agora, así como o do lugar da
realización, que ben pode ser Foz, ou outro sitio que quede máis á
mao, quedaría determinar cal sería o "programa" dunha xornada de
intercambio de experiencias e formación en tradución de software
(libre).

No que se refere ás experiencias, penso --acercando a sardiña ao
tizón-- que as máis típicas son as seguintes:

1-Tradutor só nun proxecto, sen un coordinador, que envía o po aos
desenvolventes.
2-Tradutor só nun proxecto, que actua tamén como coordenador, e debe
lidar con repositorios e conflitos, e empregue intensivamente algo
semellante a "memorias de tradución", exemplo: Tarrío, e se non me
equivoco Leandro.
3-Tradutor membro dun proxecto, con coordinador, que envía o po ao
coordinador para que este lide co repositorio, p. ex.... xixirei,
miguel, xose, ou eu mesmo mantes que facerme coa conta do svn de kde.
4-Tradutor de calquer dos grupos anteriores que ten que sofrir
sistemas atípicos de tradución, por exemplo: daniel.

E xa que logo, con 3 ou 4 relatorios dun máximo de 30 minutos cada un
poderíanse expor as experiencias, e facer pequenas perguntas de
aclaracións, e logo con outra hora, ou hora e meia quedaría listo o
intercambio de metodoloxías. Se lle engadimos unha pequena
introdución, por exemplo baseada nas presentación de este, como
era?,............ Tsao? nunha mañá fusilado o tema de expor e queda a
tarde para comentarios, intercambios, &c.

E a todo isto, de que estaba a falar? Vaia, fóiseme a pelota, e teño
traballo, a ver se á noite me acordo e remato a parrafada :'-(

Responderlle a