>>> Merman Entangler
>> entangle é enredar. Ideas???
> -- sirénido enredador se ninguén se opón
sirénido enredador FIXADO


>>> Yeti
>> é aceptable yeti?
> -- sigo ca dúbida
seguimos igual, vai quedar sen resolver...

>>> Eyestalk <--The South Guard
>> ollo asexante??
> -- ollo asexante se ninguén se opón
ollo asexante FIXADO

>>> Central Body <--Under the Burning Suns
>> corpo central??
> -- corpo central se ninguén se opón
corpo central FIXADO

>>> Crab Man <--Under the Burning Suns
>> Home cangrexo?? centolomán??
> home cangrexo se ninguén se opón
home cangrexo FIXADO

>>> Crawling Horror <--Under the Burning Suns
>> horror errante?? "terror errante", "medo errante", "temor errante",
>> "arrepío errante"...
> -- terror errante se ninguén se opón
terror errante FIXADO

>>> Dawarf <--Under the Burning Suns
>> unha mestura de drake e dwarf, danano?? Draconianciño? Draconianano?
>> Ananián? Híbrido? Metamorfo? Bicorpus? Monstro bicéfalo?...
> --draconano se ninguén se opón
dranano FIXADO

>>> Flesh Golem <--Under the Burning Suns
>> Gólem de carne (O gólem é en xeral un ser humano de pedra, pero o
>> flesh quere dicir carne, polo que parece) --Alternativas: Ser de
>> carne.
> -- tiña dúbidas respecto da existencia de golem no galego, segundo o
> egu si que existe, así que "golem de carne" se ninguén se opón
golem de carne FIXADO

>>> Pulsing Spire <--Under the Burning Suns
>> Respiración entrecortada.
> -- realmente non teño nin idea do que fai a unidade esta nin da pinta
> que ten. Se a ninguén se lle ocorre nada quedará para unha futura
> revisión.
queda pendente

>>> Weakened Central Body <--Under the Burning Suns
>> Corpo central debilitado
> -- corpo central debilitado se ninguén se opón
corpo central debilitado FIXADO


>>> Orcish Slurbow
>> o de arcobesteiro soa caralludo, pero non conseguin nada sobre a
>> arcobésta esta en ningures. Mirando pola rede resulta que slurbow é
>> unha mellora da crossbow
> --O de arcobesta sigo sen velo. Como slurbow parece ser unha evolución
> da típica bésta, consultei o egu (
> http://www.egu.es/egu/Html/index.php?op=ver&id=20126&opcion=entrada )
> para ver tipos de béstas, e desgraciadamente non atopei nada. Así que
> propoño "orco mestre besteiro" que quedará así se ninguén se opón.
orco mestre besteiro FIXADO


>>> Chocobone
>> Xinete esqueleto (Un esqueleto montado noutro)??
> --prefiro non ter que usar xinete esqueleto, mais parece unha especie
> de centauro esqueletico...
noutra rolda resolvemos isto

>>> Nightgaunt
>> gaunt é descarnado...
>> --tamén se traduce coma esquelético (que ben sendo o mesmo, si). Alma
>> escura (non vexo unha tradución literal)
> -- ou esqueleto maldito
noutra rolda resolvemos isto

>>> Revenant
>> --Zombi, renacido.
> --problema con draug
noutra rolda resolvemos isto

>>> Draug
>> --É un zombi noruego.
> --problema con revenant
noutra rolda resolvemos isto

>>> Banebow
>> bane é perdición ou ruína.
> -- propoño "arqueiro maldito" que quedará así se ninguén se opón
arqueiro maldito FIXADO

>>> Ethereal Nightgaunt <--Under the Burning Suns
>> consultar nightgaunt enriba
noutra rolda resolvemos istoAta logo,
                    Leandro Regueiro

Responderlle a