On Wed, Aug 6, 2008 at 10:16 PM, Adrián Chaves <adriyeticha...@gmail.com>wrote:

> O Mér, 06-08-2008 ás 21:41 +0200, Javier Pico escribiu:
> >
> >
> > On Wed, Aug 6, 2008 at 12:25 PM, Leandro Regueiro
> > <leandro.regue...@gmail.com> wrote:
> >     >>> Merman Entangler
> >     >> entangle é enredar. Ideas???
> >     > -- sirénido enredador se ninguén se opón
> >
> >     sirénido enredador FIXADO
> >
> >
> >     >>> Yeti
> >     >> é aceptable yeti?
> >     > -- sigo ca dúbida
> >
> >     seguimos igual, vai quedar sen resolver...
> >
> >     >>> Eyestalk <--The South Guard
> >     >> ollo asexante??
> >     > -- ollo asexante se ninguén se opón
> >
> >     ollo asexante FIXADO
> >
> >     >>> Central Body <--Under the Burning Suns
> >     >> corpo central??
> >     > -- corpo central se ninguén se opón
> >
> >     corpo central FIXADO
> >
> >     >>> Crab Man <--Under the Burning Suns
> >     >> Home cangrexo?? centolomán??
> >     > home cangrexo se ninguén se opón
> >
> >     home cangrexo FIXADO
> >
> >     >>> Crawling Horror <--Under the Burning Suns
> >     >> horror errante?? "terror errante", "medo errante", "temor
> >     errante",
> >     >> "arrepío errante"...
> >     > -- terror errante se ninguén se opón
> >
> >     terror errante FIXADO
> >
> >     >>> Dawarf <--Under the Burning Suns
> >     >> unha mestura de drake e dwarf, danano?? Draconianciño?
> >     Draconianano?
> >     >> Ananián? Híbrido? Metamorfo? Bicorpus? Monstro bicéfalo?...
> >     > --draconano se ninguén se opón
> >
> >     dranano FIXADO
> >
> >     >>> Flesh Golem <--Under the Burning Suns
> >     >> Gólem de carne (O gólem é en xeral un ser humano de pedra,
> >     pero o
> >     >> flesh quere dicir carne, polo que parece) --Alternativas:
> >     Ser de
> >     >> carne.
> >     > -- tiña dúbidas respecto da existencia de golem no galego,
> >     segundo o
> >     > egu si que existe, así que "golem de carne" se ninguén se
> >     opón
> >
> >     golem de carne FIXADO
> >
> >     >>> Pulsing Spire <--Under the Burning Suns
> >     >> Respiración entrecortada.
> >     > -- realmente non teño nin idea do que fai a unidade esta nin
> >     da pinta
> >     > que ten. Se a ninguén se lle ocorre nada quedará para unha
> >     futura
> >     > revisión.
> >
> >     queda pendente
> >
> > Spire = agulla (arquitectura), chapitel.
> > Pulsing = latexante
> >
> > ¿Chapitel Latexante?
> Spire creo que é algo coma respiro. Terá alguén que pasarse a "historia"
> correspondente e contar de que vai todo iso.
>

http://en.wikipedia.org/wiki/Spire

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=spire

>
> >
> >
> >
> >
> >     >>> Weakened Central Body <--Under the Burning Suns
> >     >> Corpo central debilitado
> >     > -- corpo central debilitado se ninguén se opón
> >
> >     corpo central debilitado FIXADO
> >
> >
> >     >>> Orcish Slurbow
> >     >> o de arcobesteiro soa caralludo, pero non conseguin nada
> >     sobre a
> >     >> arcobésta esta en ningures. Mirando pola rede resulta que
> >     slurbow é
> >     >> unha mellora da crossbow
> >     > --O de arcobesta sigo sen velo. Como slurbow parece ser unha
> >     evolución
> >     > da típica bésta, consultei o egu (
> >     >
> >
> http://www.egu.es/egu/Html/index.php?op=ver&id=20126&opcion=entrada )
> >     > para ver tipos de béstas, e desgraciadamente non atopei
> >     nada. Así que
> >     > propoño "orco mestre besteiro" que quedará así se ninguén se
> >     opón.
> >
> >     orco mestre besteiro FIXADO
> >
> >
> >     >>> Chocobone
> >     >> Xinete esqueleto (Un esqueleto montado noutro)??
> >     > --prefiro non ter que usar xinete esqueleto, mais parece
> >     unha especie
> >     > de centauro esqueletico...
> >
> >     noutra rolda resolvemos isto
> >
> >     >>> Nightgaunt
> >     >> gaunt é descarnado...
> >     >> --tamén se traduce coma esquelético (que ben sendo o mesmo,
> >     si). Alma
> >     >> escura (non vexo unha tradución literal)
> >     > -- ou esqueleto maldito
> >
> >     noutra rolda resolvemos isto
> >
> >     >>> Revenant
> >     >> --Zombi, renacido.
> >     > --problema con draug
> >
> >     noutra rolda resolvemos isto
> >
> >     >>> Draug
> >     >> --É un zombi noruego.
> >     > --problema con revenant
> >
> >     noutra rolda resolvemos isto
> >
> >     >>> Banebow
> >     >> bane é perdición ou ruína.
> >     > -- propoño "arqueiro maldito" que quedará así se ninguén se
> >     opón
> >
> >     arqueiro maldito FIXADO
> >
> >     >>> Ethereal Nightgaunt <--Under the Burning Suns
> >     >> consultar nightgaunt enriba
> >
> >     noutra rolda resolvemos isto
> >
> >
> >
> >     Ata logo,
> >              Leandro Regueiro
> >
> >
>
>

Responderlle a