On Wed, Aug 6, 2008 at 12:25 PM, Leandro Regueiro <
leandro.regue...@gmail.com> wrote:

> >>> Merman Entangler
> >> entangle é enredar. Ideas???
> > -- sirénido enredador se ninguén se opón
> sirénido enredador FIXADO
>
>
> >>> Yeti
> >> é aceptable yeti?
> > -- sigo ca dúbida
> seguimos igual, vai quedar sen resolver...
>
> >>> Eyestalk <--The South Guard
> >> ollo asexante??
> > -- ollo asexante se ninguén se opón
> ollo asexante FIXADO
>
> >>> Central Body <--Under the Burning Suns
> >> corpo central??
> > -- corpo central se ninguén se opón
> corpo central FIXADO
>
> >>> Crab Man <--Under the Burning Suns
> >> Home cangrexo?? centolomán??
> > home cangrexo se ninguén se opón
> home cangrexo FIXADO
>
> >>> Crawling Horror <--Under the Burning Suns
> >> horror errante?? "terror errante", "medo errante", "temor errante",
> >> "arrepío errante"...
> > -- terror errante se ninguén se opón
> terror errante FIXADO
>
> >>> Dawarf <--Under the Burning Suns
> >> unha mestura de drake e dwarf, danano?? Draconianciño? Draconianano?
> >> Ananián? Híbrido? Metamorfo? Bicorpus? Monstro bicéfalo?...
> > --draconano se ninguén se opón
> dranano FIXADO
>
> >>> Flesh Golem <--Under the Burning Suns
> >> Gólem de carne (O gólem é en xeral un ser humano de pedra, pero o
> >> flesh quere dicir carne, polo que parece) --Alternativas: Ser de
> >> carne.
> > -- tiña dúbidas respecto da existencia de golem no galego, segundo o
> > egu si que existe, así que "golem de carne" se ninguén se opón
> golem de carne FIXADO
>
> >>> Pulsing Spire <--Under the Burning Suns
> >> Respiración entrecortada.
> > -- realmente non teño nin idea do que fai a unidade esta nin da pinta
> > que ten. Se a ninguén se lle ocorre nada quedará para unha futura
> > revisión.
> queda pendente


Spire = agulla (arquitectura), chapitel.
Pulsing = latexante

¿Chapitel Latexante?


>
>
> >>> Weakened Central Body <--Under the Burning Suns
> >> Corpo central debilitado
> > -- corpo central debilitado se ninguén se opón
> corpo central debilitado FIXADO
>
>
> >>> Orcish Slurbow
> >> o de arcobesteiro soa caralludo, pero non conseguin nada sobre a
> >> arcobésta esta en ningures. Mirando pola rede resulta que slurbow é
> >> unha mellora da crossbow
> > --O de arcobesta sigo sen velo. Como slurbow parece ser unha evolución
> > da típica bésta, consultei o egu (
> > http://www.egu.es/egu/Html/index.php?op=ver&id=20126&opcion=entrada )
> > para ver tipos de béstas, e desgraciadamente non atopei nada. Así que
> > propoño "orco mestre besteiro" que quedará así se ninguén se opón.
> orco mestre besteiro FIXADO
>
>
> >>> Chocobone
> >> Xinete esqueleto (Un esqueleto montado noutro)??
> > --prefiro non ter que usar xinete esqueleto, mais parece unha especie
> > de centauro esqueletico...
> noutra rolda resolvemos isto
>
> >>> Nightgaunt
> >> gaunt é descarnado...
> >> --tamén se traduce coma esquelético (que ben sendo o mesmo, si). Alma
> >> escura (non vexo unha tradución literal)
> > -- ou esqueleto maldito
> noutra rolda resolvemos isto
>
> >>> Revenant
> >> --Zombi, renacido.
> > --problema con draug
> noutra rolda resolvemos isto
>
> >>> Draug
> >> --É un zombi noruego.
> > --problema con revenant
> noutra rolda resolvemos isto
>
> >>> Banebow
> >> bane é perdición ou ruína.
> > -- propoño "arqueiro maldito" que quedará así se ninguén se opón
> arqueiro maldito FIXADO
>
> >>> Ethereal Nightgaunt <--Under the Burning Suns
> >> consultar nightgaunt enriba
> noutra rolda resolvemos isto
>
>
>
> Ata logo,
>                     Leandro Regueiro
>

Responderlle a