O Mér, 06-08-2008 ás 21:41 +0200, Javier Pico escribiu:
> 
> 
> On Wed, Aug 6, 2008 at 12:25 PM, Leandro Regueiro
> <leandro.regue...@gmail.com> wrote:
>     >>> Merman Entangler
>     >> entangle é enredar. Ideas???
>     > -- sirénido enredador se ninguén se opón
>     
>     sirénido enredador FIXADO
>     
>     
>     >>> Yeti
>     >> é aceptable yeti?
>     > -- sigo ca dúbida
>     
>     seguimos igual, vai quedar sen resolver...
>     
>     >>> Eyestalk <--The South Guard
>     >> ollo asexante??
>     > -- ollo asexante se ninguén se opón
>     
>     ollo asexante FIXADO
>     
>     >>> Central Body <--Under the Burning Suns
>     >> corpo central??
>     > -- corpo central se ninguén se opón
>     
>     corpo central FIXADO
>     
>     >>> Crab Man <--Under the Burning Suns
>     >> Home cangrexo?? centolomán??
>     > home cangrexo se ninguén se opón
>     
>     home cangrexo FIXADO
>     
>     >>> Crawling Horror <--Under the Burning Suns
>     >> horror errante?? "terror errante", "medo errante", "temor
>     errante",
>     >> "arrepío errante"...
>     > -- terror errante se ninguén se opón
>     
>     terror errante FIXADO
>     
>     >>> Dawarf <--Under the Burning Suns
>     >> unha mestura de drake e dwarf, danano?? Draconianciño?
>     Draconianano?
>     >> Ananián? Híbrido? Metamorfo? Bicorpus? Monstro bicéfalo?...
>     > --draconano se ninguén se opón
>     
>     dranano FIXADO
>     
>     >>> Flesh Golem <--Under the Burning Suns
>     >> Gólem de carne (O gólem é en xeral un ser humano de pedra,
>     pero o
>     >> flesh quere dicir carne, polo que parece) --Alternativas:
>     Ser de
>     >> carne.
>     > -- tiña dúbidas respecto da existencia de golem no galego,
>     segundo o
>     > egu si que existe, así que "golem de carne" se ninguén se
>     opón
>     
>     golem de carne FIXADO
>     
>     >>> Pulsing Spire <--Under the Burning Suns
>     >> Respiración entrecortada.
>     > -- realmente non teño nin idea do que fai a unidade esta nin
>     da pinta
>     > que ten. Se a ninguén se lle ocorre nada quedará para unha
>     futura
>     > revisión.
>     
>     queda pendente
> 
> Spire = agulla (arquitectura), chapitel.
> Pulsing = latexante
> 
> ¿Chapitel Latexante?
Spire creo que é algo coma respiro. Terá alguén que pasarse a "historia"
correspondente e contar de que vai todo iso.

> 
> 
>     
>     
>     >>> Weakened Central Body <--Under the Burning Suns
>     >> Corpo central debilitado
>     > -- corpo central debilitado se ninguén se opón
>     
>     corpo central debilitado FIXADO
>     
>     
>     >>> Orcish Slurbow
>     >> o de arcobesteiro soa caralludo, pero non conseguin nada
>     sobre a
>     >> arcobésta esta en ningures. Mirando pola rede resulta que
>     slurbow é
>     >> unha mellora da crossbow
>     > --O de arcobesta sigo sen velo. Como slurbow parece ser unha
>     evolución
>     > da típica bésta, consultei o egu (
>     >
>     http://www.egu.es/egu/Html/index.php?op=ver&id=20126&opcion=entrada )
>     > para ver tipos de béstas, e desgraciadamente non atopei
>     nada. Así que
>     > propoño "orco mestre besteiro" que quedará así se ninguén se
>     opón.
>     
>     orco mestre besteiro FIXADO
>     
>     
>     >>> Chocobone
>     >> Xinete esqueleto (Un esqueleto montado noutro)??
>     > --prefiro non ter que usar xinete esqueleto, mais parece
>     unha especie
>     > de centauro esqueletico...
>     
>     noutra rolda resolvemos isto
>     
>     >>> Nightgaunt
>     >> gaunt é descarnado...
>     >> --tamén se traduce coma esquelético (que ben sendo o mesmo,
>     si). Alma
>     >> escura (non vexo unha tradución literal)
>     > -- ou esqueleto maldito
>     
>     noutra rolda resolvemos isto
>     
>     >>> Revenant
>     >> --Zombi, renacido.
>     > --problema con draug
>     
>     noutra rolda resolvemos isto
>     
>     >>> Draug
>     >> --É un zombi noruego.
>     > --problema con revenant
>     
>     noutra rolda resolvemos isto
>     
>     >>> Banebow
>     >> bane é perdición ou ruína.
>     > -- propoño "arqueiro maldito" que quedará así se ninguén se
>     opón
>     
>     arqueiro maldito FIXADO
>     
>     >>> Ethereal Nightgaunt <--Under the Burning Suns
>     >> consultar nightgaunt enriba
>     
>     noutra rolda resolvemos isto
>     
>     
>     
>     Ata logo,
>              Leandro Regueiro
> 
> 

Responderlle a