> Hai unha publicación da UVigo (Servicio de normalización lingüistica) do
> ano 94 "Vocabulario de informática, Galego-Ingles-Castelán) [Javier Gomez
> Guinovart, Anxo Lorenzo Suárez] no que na pax.99 lese:
>
> zócolo m
> zócolo para coprocesador
> (EN) socket
> (ES) zócalo
>
> Cado falámos dun "socket" físico non hai dúbida, o problema xuerde cando
> falamos (p.ex.) de
> http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_Internet
> ou cando falamos dun punto final de conexión
> http://www.masadelante.com/faq-socket.htm
>
> é cando xa nos liamos, é neste caso onde eu prefiro deixar "socket" sen
> traducir xa que (neste segundo caso) debería ser "conectador" (que creo
> que, como alguén dixo, é ambiguo) ou mellor aínda "enchufe".

Pois se existe unha tradución axeitada, poderiamos acordar traducilo dunha ou 
doutra forma segundo o contexto, en lugar de dicir que como pode significar 
varias cousas segundo o contexto non o imos traducir.

Poderiamos engadir entre parénteses no glosario de Trasno o contexto no cal é 
axeitada cada unha das traducións.

Un saúdo!

Responderlle a