2009/5/19 Antón Méixome <cert...@certima.net>
>
> Se realmente é o mesmo por qué non optar mellor por cartafol, tan boa como 
> directorio.??
>
> Son termos confusos, para min. Non o vexo doado nin moito menos que sexan 
> intercambiables.
>
> Directory é claramente unha palabra con sentidos moi amplos, cartafol non.
>
> Para un usuario de WS realmente non hai diferenza, usa practicamete sempre 
> "cartafoles" en modo gráfico (sacando a instalación dalgunhas cousas que 
> necesitan o path) pero para un usuario de GNU-Linux si que pode haber 
> diferenza porque é posíbel traballar en modo texto, onde os directorios son 
> camiños. Así non é o mesmo a perspectiva do técnico que a do usuario.
>
> Para min e NO CONTEXTO de significado en que falamos, que é mellor manter a 
> diferenza. O termo xenérico sería "cartafol" mentres que un cartafol visto en 
> modo de enderezo (por exemplo en modo texto) sería "directorio". Xa sei que a 
> análise da orixe histórica leva precisamente ao contrario.
>
> folder - directory
> _____________          _____________
> | folder             |         | cartafol            |
> |       _________|    =   |       _________ |
> |       |directory  |         |       |directorio  |
> -------------------         -------------------
>
> A cuestión de fondo é que non son termos que se definan igual. Cartafol está 
> no ámbito da interface pero designa algo moi concreto, mentres que directorio 
> está no de estrutura de datos, e ten a connotación de "enderezo" onde están 
> eses datos, e que ademais resulta polivalente e variable. En calquera caso, é 
> un par de termos, polo menos o primeiro, que xa non son tecnolecto 
> informático senón que forman parte da lingua común de calquera falante actual 
> e por iso, por frecuencia de uso e por ser máis común o seu valor como 
> "contedor de datos" debería preferirse "cartafol".
>
> Se o pensades ben, directorio mantén un valor máis técnico, aparentemente 
> máis especializado pero tampouco é así porque hai varias cousas ás que se 
> lles chama directorios (LDAP ou directorio web, por exemplo; en UNIX un 
> directorio é un tipo de ficheiro), mentres tanto cartafol é exactamente 
> sempre o mesmo, unha metáfora dun contedor no sistema de ficheiros e, incluso 
> só dun contedor que contén documentos. Mentres directorio necesita 
> desambigüación na informática, cartafol non, é un termo con todas as da lei e 
> ademais común.
>
> Está magnificamente explicado aquí
>
> http://en.wikipedia.org/wiki/Directory_(file_systems)#The_folder_metaphor
>
> "Strictly speaking, there is a difference between a directory which is a file 
> system concept, and the graphical user interface metaphor that is used to 
> represent it (a folder). For example, Microsoft Windows uses the concept of 
> special folders to help present the contents of the computer to the user in a 
> fairly consistent way that frees the user from having to deal with absolute 
> directory paths, which can vary between versions of Windows, and between 
> individual installations.
>
> If you are referring to a container of documents, the term folder is more 
> appropriate. If you are referring to the mechanism that tracks the document 
> files, the term directory is the better choice."
>
> Ao mellor necesitamos simplificación:
>
>        a) interface gráfica = cartafol, sempre
>
>        b)calquera outro uso = directorio
>
> Ao mellor, desde a perspectiva do tradutor, non é pertinente meterse neste 
> follón e simplemente seguir o orixinal, sen cuestionar o valor ou a 
> corrección do seu uso.
>
>         a) folder = cartafol
>
>         b) directory = directorio
>
> Ao mellor a confusión de roles é a que nos fai perder o norte. Non é o mesmo 
> actuar como desenvolvedor, como tradutor que como terminólogo ou usuario. A 
> discusión non está acabada, evidentemente. Aínda que tivesemos unha 
> terminoloxía "perfecta" sempre sería "dependente" do caso, porque son termos 
> moi relacionados que ás veces neutralizan as súas diferenzas cando somos nós 
> os que escribimos (non cando traducimos).
>
> Exemplo: Quero crear un cartafol/directorio (tanto ten porque ambas formas 
> son exactas)
>
> I want create a folder > quero crear un cartafol
>
> I want create a directory > quero crear un directorio
>
> Creo que o camiño que debemos tomar fica claro. Cando escribimos nós un texto 
> orixinal debemos diferenciar o valor especializado de cartafol (interface) 
> fronte a directorio (un camiño) mentres que cando traducimos é mellor non 
> meterse e utilizar a equivalencia automática, folder-cartafol e 
> directory-directorio. Non son equivalentes.
>
> Antón


Primeiro o de traducir "path"="camiño" penso que só se debería facer
en certos contextos moi restrinxidos (debuxo vectorial).

Para min tanto cartafol como directorio son contedores, e os ficheiros
son contedores tamén (de datos).

Directorio ten máis significados ca este do que estamos falando, pero
cartafol tamén os ten. E como escribin onte (e o maldito gmail non me
deixou enviar) se hai que escoller entre as dúas opcións escolleria
directorio porque se pode usar indistintamente tanto nas interfaces
gráficas coma nas modo texto, e o plural de cartafol toca un pouco o
carallo (con perdón).

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a