Antón Méixome escribiu:
Se realmente é o mesmo por qué non optar mellor por cartafol, tan boa como directorio.??

Son termos confusos, para min. Non o vexo doado nin moito menos que sexan intercambiables.

Directory é claramente unha palabra con sentidos moi amplos, cartafol non.

Para un usuario de WS realmente non hai diferenza, usa practicamete sempre "cartafoles" en modo gráfico (sacando a instalación dalgunhas cousas que necesitan o /path/) pero para un usuario de GNU-Linux si que pode haber diferenza porque é posíbel traballar en modo texto, onde os directorios son camiños. Así non é o mesmo a perspectiva do técnico que a do usuario.

Para min e NO CONTEXTO de significado en que falamos, que é mellor manter a diferenza. O termo xenérico sería "cartafol" mentres que un cartafol visto en modo de enderezo (por exemplo en modo texto) sería "directorio". Xa sei que a análise da orixe histórica leva precisamente ao contrario.

folder - directory
_____________     _____________
| folder       |     | cartafol      |
| _________| = | _________ | | |directory | | |directorio |
-------------------     -------------------

A cuestión de fondo é que non son termos que se definan igual. Cartafol está no ámbito da interface pero designa algo moi concreto, mentres que directorio está no de estrutura de datos, e ten a connotación de "enderezo" onde están eses datos, e que ademais resulta polivalente e variable. En calquera caso, é un par de termos, polo menos o primeiro, que xa non son tecnolecto informático senón que forman parte da lingua común de calquera falante actual e por iso, por frecuencia de uso e por ser máis común o seu valor como "contedor de datos" debería preferirse "cartafol".

Se o pensades ben, directorio mantén un valor máis técnico, aparentemente máis especializado pero tampouco é así porque hai varias cousas ás que se lles chama directorios (LDAP ou directorio web, por exemplo; en UNIX un directorio é un tipo de ficheiro), mentres tanto cartafol é exactamente sempre o mesmo, unha metáfora dun contedor no sistema de ficheiros e, incluso só dun contedor que contén documentos. Mentres directorio necesita desambigüación na informática, cartafol non, é un termo con todas as da lei e ademais común.

Está magnificamente explicado aquí

http://en.wikipedia.org/wiki/Directory_(file_systems)#The_folder_metaphor

"Strictly speaking, there is a difference between a /directory/ which is a file system <http://en.wikipedia.org/wiki/File_system> concept, and the graphical user interface <http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface> metaphor that is used to represent it (a /folder/). For example, Microsoft Windows uses the concept of special folders <http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Folders> to help present the contents of the computer to the user in a fairly consistent way that frees the user from having to deal with absolute directory paths, which can vary between versions of Windows, and between individual installations.

If you are referring to a *container of documents*, the term /folder/ is more appropriate. If you are referring to the mechanism that tracks the document files, the term /directory/ is the better choice."

Ao mellor necesitamos simplificación:

    a) interface gráfica = cartafol, sempre

    b)calquera outro uso = directorio

Ao mellor, desde a perspectiva do tradutor, non é pertinente meterse neste follón e simplemente seguir o orixinal, sen cuestionar o valor ou a corrección do seu uso.

    a) folder = cartafol

    b) directory = directorio

Ao mellor a confusión de roles é a que nos fai perder o norte. Non é o mesmo actuar como desenvolvedor, como tradutor que como terminólogo ou usuario. A discusión non está acabada, evidentemente. Aínda que tivesemos unha terminoloxía "perfecta" sempre sería "dependente" do caso, porque son termos moi relacionados que ás veces neutralizan as súas diferenzas cando somos nós os que escribimos (non cando traducimos).

Exemplo: Quero crear un cartafol/directorio (tanto ten porque ambas formas son exactas)

I want create a folder > quero crear un cartafol

I want create a directory > quero crear un directorio

Creo que o camiño que debemos tomar fica claro. Cando escribimos nós un texto orixinal debemos diferenciar o valor especializado de cartafol (interface) fronte a directorio (un camiño) mentres que cando traducimos é mellor non meterse e utilizar a equivalencia automática, folder-cartafol e directory-directorio. Non son equivalentes.
Vaia pois eu non concordo. Se traduzo é para que se entenda e usar na mesma frase cartafol e directorio (referindose ao mesmo) porque o texto orixinal así está, non me parece claro, para min é como traducir na mesma cadea window por fiestra e por xanela. Por outra banda non acabo de diferenciar entre cando usar un ou outro (poida que este sexa realmente o que me crea o conflito), no meu caso na tradución do joomla non sei cando debería usar directorio e cando cartafol, acaso non é todo entorno gráfico?


Antón

Responderlle a