>> Perfecto, así evitamos pensar en que contexto estamos :)
>>
> Se realmente é o mesmo porque diferenciar?
> Que é o que achega esa diferenciación?

O feito de que os programadores usen un ou outro e non só un :)
Valeee, debe ser o de que un se usa maioritariamente en interfaces
gráficas e o outro en interfaces en modo texto...

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a