> Por certo, lin por aí "asamblea", coido que é "asemblea".

certo, farei as correccións


> É certo que "a todos os" é preferible, a pesares de pronunciar "tódolos".
para min é unha aberración, pero é normativo o de 'a todos os' et al. O modelo 
estaba consegundo artigo, ó... así que (ademais de porque o prefiro) seguín 
usándoo. Pódese cambiar sen problema ningún.


> > contribuintes  Ou contribuidores?

ambas son correctas. Mais a segunda só fai referencia a 'facer aportación', 
pero non ten o sentido de contribución fiscal. Neste caso pódense empregar 
indistintamente.


> Quitando os vogais, malo será.
Pódese poñer que o presidente pode nomear a vontade vogais, cousa que nun 
futuro podería ser interesante. Agora evidentemente non.

Responderlle a