>>> Artigo 23º.- ... A acta deberá ser lida na seguinte sesión celebrada
>>> pola Asemblea Xeral e aprobada pola maioría dos membros presentes.

Por favor, estamos no século XXI e case todos os interesados en participar 
nesta asociación temos uns coñecementos mínimos de informática a nivel de 
usuario. A Lei de Réxime Xeral das Administracións Públicas, ainda que non nos 
afecta si que axuda na comprensión de moitos conceptos. E di que as actas das 
reunións se aproban na mesma ou na seguinte reunión, co obxectivo estando 
claro como que é aprobalas na mesma reunión. Non custa nada aprobar as actas 
na mesma reunión e é moi útil para os que estiveron ausentes. Lévoo facendo 
catro anos no instituto no que estou (e han de ter sido xa unhas 40 reunións; 
en 
nengun caso tivemos que adiar a aprobación para a reunión seguinte e así están 
disponíbeis na rede o mesmo dia no que se celebra a reunión).

Xosé

Responderlle a