Olá,

xusto veño de ler así por riba a proposta de estatutos, non puiden ler
toda a conversa, así que tal vez o que comente aquí sexa repetido.

Comentarios:
-Denominación da asociación (art. 1.1): Podería ser "Asociación para a
localización de S.L. Proxecto Trasno" (engadido da palabra Proxecto).

-Fin da asociación (art. 5.1): Penso que deberíamos facer referencia
explícita a "Desenvolver software libre, incluíndo as fases de deseño,
programación, documentación, probas de funcionamento, accesibilidade,
internacionalización, marketing e servizo técnico", e no art. 5.2 ­¾
do mesmo: para levar a cabo os fins poderá... e outros medios e
similares, como programas informáticos tanto de infraestrutura como de
aplicación.

-No art 6.1.1: Voluntarios que traduzan ou desenvolvan software
libre.... E quitar a nota final do artículo, que debe detallarse no
artículo correspondente.

-No art. 13, quitar as referencias a vicepresidente e a vogais (e de
onde máis aparezan), deixando só un Presi, un Secretario, un
Tesoureiro, e unha estrutura de delegación de autoridades.

Motivacións:

Respecto da composición da directiva:
Da miña experiencia na directiva da asociación de viciños da miña
parroquia: mellor poucos cargo, porque despois non hai xente, e de
habela sempre se poden facer vogais, pero nos estatutos mellor non
facelos por narices. Renovación bienal do cargo: ok, non teñen por que
ser todos á vez (non é broma).

Respecto dos fins:
Ampliar o eido, por deixalos dentro do software (FLOSS) pero permitir
máis posibilidades, como poder dar financiamento para o
desenvolvimento picacódigo do gtr^H^H^Hlokalize, como fixo esta
fundación holandesa ou belga, con Shaforo, escribir e editar manuais
etc.

Polo demais, xa me tarda estar na asembleia constitutiva !

Responderlle a