2012/8/13 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> 2012/8/12 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>> 2012/8/12 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
>>> Onde está a lista de acordos?
>>
>> A lista de acordos está reflectida no TBX e na páxina de consulta
>> dinámica dispoñíbeis os dous en
>> http://www.trasno.net/content/resultados-das-trasnadas
>>
>> Se te refires especificamente ao documento no que se foron anotando os
>> acordos está en
>> https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?authkey=CPG9uaIG
>>
>> Por certo, xa incluín o que se vai discutir na seguinte Trasnada, que
>> basicamente vén sendo o que non se discutiu na anterior. Se queredes
>> engadir cousas para discutir só tedes que comentalo na rolda de correo
>> (no seu propio fío de discusión, por favor).
>>
>>> Xosé
>>>
>>>
>>> 2012/8/3 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>
>>>>
>>>> 2012/8/3 mvillarino <mvillar...@kde-espana.es>:
>>>> > Completadas.
>
> Continúo coa revisión das regras. Intentarei rematar mañá.

Rematei a revisión das regras novas. Ademais revisei algunhas das
regras anteriores e indico algunhas regras que hai que crear.

Hai que cambiar a regra "PT-2011_framework" para incluír tamén a
posibilidade de traducilo como «marco de desenvolvemento».

Hai que cambiar a regra "PT-2011_key" porque tamén se pode traducir
como «chave»(para cifrar ou codificar) e como «clave»(identificador
único para obter datos nun dicionario, matriz ou BD).

Falta a regra para «clipboard» que se traduce como «portapapeis».

Hai que cambiar o hint da regra "PT-2011_chat" porque tamén se pode
traducir como «conversar».

Hai que cambiar o hint da regra "PT-2011_download" porque tamén se
pode traducir como «descarga».

Hai que cambiar o hint da regra "PT-2011_upload" porque tamén se pode
traducir como «envío».

Falta a regra para «remove» que se traduce como «retirar» ou como
«desinstalar»(cando se trata dun paquete de software).

Falta a regra para «delete» que se traduce como «eliminar».

Falta a regra para «valid» que se traduce como «correcto/a».

Faltan as regras para «addon» e «add-on», «extension», «complement»
que se poden traducir como «complemento» e como «engadido».

Falta a regra para «roll back» que se traduce como «regresar». Quizais
se poida incluír na regra "PT-2011_rollback".

Falta a regra para «encryption». Quizais se poida incluír na regra
"PT-2011_encrypt".

Falta a regra para «decryption». Quizais se poida incluír na regra
"PT-2011_decrypt".

Falta a regra para «username», «user name», «login», «login name» que
se traducen como «nome de usuario».

Falta a regra para «environment» que se traduce como «ambiente».

Falta a regra para «empty» que se traduce como «baleiro/a» ou «baleirar».

Falta a regra para «change» que se traduce como «cambio» ou «cambiar».

Hai que cambiar o hint da regra "PT-2011_highlight" para indicar que
tamén se traduce como «realce».

Hai que cambiar o hint da regra "PT-2011_buffer" para indicar que o
plural é «búferes».

Non entendo por que a regra "noPT-2011_develop" ten un identificador
«noPT», segundo o que vexo segue perfectamente os acordos.

Falta a regra para «development» que se traduce como «desenvolvemento».

Falta a regra para «developer» que se traduce como «desenvolvedor».

Falta a regra para «provider» que se traduce como «fornecedor».

Falta a regra para «replace» e «replacement» que se traducen como
«substitución».

Falta a regra para «app» que se traduce como «aplicativo».

Falta a regra para «launch» que se traduce como «inicio» e «iniciar».

Falta a regra para «launcher» que se traduce como «iniciador».

Falta a regra para «paste» que se traduce como «pegar».

Falta a regra para «audio» e «sound» que se traducen como «son».

Falta a regra para «rename» que se traduce como «renomear».

Falta a regra para «erase» que se traduce como «borrar».

Sería recomendábel modificar a regra id="PT-2011_undo" (ou facer unha
nova regra) para incluír a posibilidade de que «undone» se traduza
como «desfeito/a».

Hai que cambiar a regra "PT-2011_applet" porque se acordou que
«applet» se traduciría como «miniaplicativo» ou como «trebello»
dependendo do contexto.

Hai que cambiar a regra "PT-2011_keyword" para indicar que só é válido
«palabra clave». Ademais non admite a posibilidade de que no texto
orixinal apareza «key word».

Corrixir o typo do hint da regra "PT-2011_backend". Ademais hai que
engadir a posibilidade de que apareza como «back end» ou «back-end»
ademais de como «backend».

Incluír na regra "PT-2010_search" a comprobación de que non se
traducira como «busqueda» (sen til) xa que hai xente que a escribe
mal.

Cambiar a regra "noPT-2010_find" para que non indique que se pode
traducir como «buscar». Supoño que se puxo debido a «find out», pero
pódese indicar na regra que evite eses casos.

Na regra "PT-2011_initialize" falta incluír a posibilidade de que só
apareza «init», tanto para o substantivo como para o verbo, no texto
orixinal. Exemplo:

----------------------------------------
gconf.master.gl.po:2153(#379)
#: ../gconf/gconftool.c:859
#, c-format
msgid "Failed to init GConf: %s\n"
msgstr "Produciuse un erro ao inicializar GConf: %s\n"
[note] rule [id=PT-2011-dual_initialize] ==> [ «inicializar» traduce a
«initialize»
---------------------------------------->>>> > As  novas  e retocada son:
>>>> > PT-2012-gl_listaxe
>>>> > PT-2012-gl_computadora
>>>> > PT-2012-expression_failed to

Esta regra chámase "PT-2012-expression_failed-to"

Mirar comentarios da seguinte regra.

>>>> > PT-2012-expression_failed.
>
> Esta regra chámase "noPT-2012-expression_failed."


«fail» tradúcese tanto como «fallo» como «fallar» e a regra
"PT-2011_fail" só contempla a primeira posibilidade.

Ademais "PT-2011_fail" salta cando aparece «failed» e interfire
moitisimo coas regras "noPT-2012-expression_failed."  e
"PT-2012-expression_failed-to", polo que habería que investigar a
posibilidade de modificar as regras para minimizar os falsos positivos
de  "PT-2011_fail". Exemplos disto:

----------------------------------------
gconf.master.gl.po:495(#86)
#: ../backends/xml-entry.c:730
#, c-format
msgid "Failed reading default value for schema: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao ler o valor predeterminado para o esquema: %s"
[note] rule [id=PT-2011_fail] ==> [ «fail» e relacionados tradúcense
como «fallo»
----------------------------------------
gconf.master.gl.po:1390(#244)
#: ../gconf/gconf.c:2338
#, c-format
msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao engadir o cliente á lista do servidor,
erro de CORBA: "
[note] rule [id=PT-2011_fail] ==> [ «fail» e relacionados tradúcense
como «fallo»
----------------------------------------

Isto quizais se poida conseguir acotando os casos nos que aparecen as
frases feitas con «failed» e «failed to». Por exemplo sempre que
«failed to» aparece ao comezo da cadea, ou despois dun punto, ou
despois dos dous puntos ou despois dun paréntese de apertura é unha
frase feita (observei centos de cadeas e non atopei fallos nesta
observación) e case tamén engadiria que despois de punto e coma e de
coma tamén é así. Algo semellante acontece cando «failed» aparece ao
final dunha frase, ou da cadea. Cando «failed to» e «failed» aparecen
polo medio dunha frase é cando a veces a tradución «Producise un erro
ao...» non se axusta ben.>>>> > noPT-2012-expression_error-doing
>
> Esta regra parece non existir. Se lin ben parece estar integrada na
> regra "PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing".
>
>>>> > PT-2012-expression_an-error-occurred-doing
>>>> > PT-2012-expression_there-was-an-error-doing
>
> Esta regra chámase "PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing".
>
> Hai que actualizar o hint da regra, quizais poñendo algo semellante ao
> identificador da propia regra.
>
> Ao probar esta regra atopei varios casos que se deberían considerar.
>
> Caso 1: PRODUCIUSE UN ERRO + [(ADXECTIVO|DE + SUBSTANTIVO)] + AO + INFINITIVO
>
> Hai veces nas que o erro aparece acompañado de algún modificador, que
> na tradución aparecerá como un adxectivo ou como "de + substantivo":
>
> ----------------------------------------
> gnome-desktop.master.gl.po:56(#4)
> #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:472
> #, c-format
> msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
> msgstr "Produciuse un erro de X non manipulado ao obter o intervalo de
> tamaños de pantalla"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> folks.master.gl.po:226(#34)
> #. Translators: the first parameter is a non-human-readable
> #. * property name and the second parameter is an error message.
> #: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2254
> #, c-format
> msgid "Unknown error setting property ‘%s’: %s"
> msgstr "Produciuse un erro descoñecido ao estabelecer a propiedade «%s»: %s"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ---------------------------------------
> ----------------------------------------
> banshee.master.gl.po:6588(#1404)
> #: 
> ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:159
> #, csharp-format
> msgid "Parsing error updating {0}"
> msgstr "Produciuse un erro de análise ao actualizar {0}"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> banshee.master.gl.po:6593(#1405)
> #: 
> ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:162
> #, csharp-format
> msgid "Authentication error updating {0}"
> msgstr "Produciuse un erro de autenticación ao actualizar {0}"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> sabayon.master.gl.po:431(#85)
> #: ../lib/protosession.py:476
> #, python-format
> msgid "There was a recoverable error while applying the user profile
> from file '%s'."
> msgstr "Produciuse un erro recuperábel ao aplicar o perfil de usuario
> desde o ficheiro «%s»."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
> sabayon.master.gl.po:443(#86)
> #: ../lib/protosession.py:485
> #, python-format
> msgid "There was a fatal error while applying the user profile from '%s'."
> msgstr "Produciuse un erro moi grave ao aplicar o perfil do usuario desde 
> «%s»."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
>
>
>
> Caso 2: ERROR DURING + SUBSTANTIVO (nota: non se deben traducir como
> «produciuse un erro ao + infinitivo», pero as frases do estilo «Error
> during + (verbo)ing + substantivo» como «Error during writing rgb
> image» si que se deben traducir como «produciuse un erro ao +
> infinitivo»)
>
> ----------------------------------------
> jhbuild.master.gl.po:1047(#212)
> #: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:377 ../jhbuild/frontends/terminal.py:283
> #, python-format
> msgid "Error during phase %(phase)s of %(module)s"
> msgstr "erro na fase %(phase)s de %(module)s"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> glib.master.gl.po:89(#11)
> #: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:776
> #: ../glib/gconvert.c:1085 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
> #, c-format
> msgid "Error during conversion: %s"
> msgstr "Erro durante a conversión: %s"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
>
>
> Caso 3: ALGO + (ENCOUNTERED|REPORTED|...) AN ERROR WHILE (nota: non se
> debería traducir como «produciuse un erro ao + infinitivo»)
>
> ----------------------------------------
> bug-buddy.master.gl.po:220(#36)
> #: ../src/bug-buddy.c:605
> msgid ""
> "Bug Buddy encountered an error while submitting your report to the Bugzilla "
> "server.  Details of the error are included below.\n"
> msgstr ""
> "O Bug Buddy encontrou un erro mentres se lle enviaba o seu informe de erros "
> "ao servidor Bugzilla. Os detalles do erro están incluídos abaixo.\n"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> nautilus.master.gl.po:2857(#511)
> #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:785
> msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
> msgstr "A visualización do escritorio encontrou un ero ao iniciarse."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> brasero.master.gl.po:3145(#589)
> #: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:782
> #: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:798
> #, c-format
> msgid "libisofs reported an error while adding file at path \"%s\""
> msgstr "O libisofs informou dun erro ao engadir un ficheiro na ruta \"%s\""
> [note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
> ==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
> erro ao + infinitivo»
> ----------------------------------------
>
>
> Estes tres casos haberá que debatelos, quizais na vindeira Trasnada,
> pero creo que habería que engadilos á regra para evitar moitisimos
> falsos positivos.
>
>
>>>> > PT-2012-expression_cannot-infinitivo
>
> Esta regra dame varios falsos positivos.
>
> Ademais hai outra regra "PT-2012-expression_cannot be " cun espazo ao
> final do identificador o que me deu problemas ao intentar probala,
> problemas que resolvín cambiándolle o identificador.
>
> Comprobando esta regra descubrín que ademais de «é/foi» quizais haxa
> que engadir «será» e «sexa». Xa sei que isto é desviarse do acordado
> na Trasnada, pero creo que non nos decatamos destes casos, polo que xa
> o anotei para discutilo na vindeira Trasnada nada máis empezar. A
> continuación están algunhas das cadeas que quizais requiran este
> tratamento:
>
> ----------------------------------------
> gtk+-properties.master.gl.po:1505(#330)
> #: ../gtk/gtkcalendar.c:543
> msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
> msgstr "Se é TRUE, non será posíbel cambiar o mes seleccionado"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> dia.master.gl.po:6364(#1267)
> #: ../plug-ins/shape/shape-export.c:471
> msgid "Shape files must end in .shape, or they cannot be loaded by Dia"
> msgstr "Os ficheiros de formas deben terminar en .shape, ou non será
> posíbel cargar no Dia"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> banshee.master.gl.po:2950(#608)
> #: 
> ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:53
> msgid ""
> "Closing Banshee now will cancel any currently running tasks. They cannot be "
> "resumed automatically the next time Banshee is run."
> msgstr ""
> "Pechar Banshee agora anulará calquera tarefa que esté en execución. Non será 
> "
> "posíbel continualas automaticamente a próxima vez que Banshee se execute."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> evolution.master.gl.po:1795(#339)
> #: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
> msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
> msgstr "Vaise eliminar toda a información desta tarefa e non será
> posíbel restabelecela."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
>
>
>
> ----------------------------------------
> anjuta.master.gl.po:9721(#1967)
> #: ../src/anjuta-actions.h:52
> msgid "Lock the current dock layout so that widgets cannot be moved"
> msgstr "Rexistrar o deseño da acoraxe actual para que non sexa posíbel
> mover os widgets"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> epiphany.master.gl.po:95(#14)
> #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:7
> msgid "When files cannot be opened by the browser they are
> automatically downloaded..."
> msgstr "Cando non sexa posíbel abrir os ficheiros no navegador estes
> descárganse automaticamente..."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> eog.master.gl.po:572(#112)
> #: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:36
> msgid ""
> "If activated, Eye of GNOME won't ask for confirmation when moving images to "
> "the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the "
> "trash and would be deleted instead."
> msgstr ""
> "Se está activado o Visor de imaxes non pedirá confirmación ao mover imaxes "
> "ao lixo. Aínda así, preguntaralle en caso de que non sexa posíbel
> mover ao lixo "
> "calquera dos ficheiros e tivesen que ser eliminados."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
>
>
>
>
>>>> > PT-2012-expression_could-not
>
> O identificador da regra é "PT-2012-expression_could infinitivo" o que
> me fixo perder algo de tempo ao ila probar.
>
> Esta regra dame moitisimos positivos con cadeas que aparentemente
> están ben traducidas.  A continuación indico só parte destes falsos
> positivos:
>
> ----------------------------------------
> evolution.master.gl.po:20710(#4272)
> #: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:99
> msgid "Could not set as background"
> msgstr "Non foi posíbel establecela como fondo"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
> -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> network-manager-pptp.master.gl.po:384(#73)
> #: ../src/nm-pptp-service.c:982
> msgid "Could not find the pppd binary."
> msgstr "Non foi posíbel atopar o binario de pppd."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
> -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> balsa.master.gl.po:6925(#1446)
> #: ../src/sendmsg-window.c:6203
> msgid "Could not postpone message."
> msgstr "Non foi posíbel pospor a mensaxe."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
> -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> moserial.master.gl.po:356(#76)
> #: ../src/MainWindow.vala:636
> #, c-format
> msgid "Error: Could not open device"
> msgstr "Erro: non foi posíbel abrir o dispositivo"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
> -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> gdm.master.gl.po:503(#92)
> #: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:215
> msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
> msgstr "XMCP: non foi posíbel crear o búfer XDMCP!"
> [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
> -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
> ----------------------------------------
> NetworkManager.master.gl.po:1786(#321)
> #: ../cli/src/nmcli.c:257
> msgid "Error: Could not create NMClient object."
> msgstr "Erro: non é posíbel crear o obxecto NMClient."
> [note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
> -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
>
>
> Ademais tamén hai outra regra "noPT-2012-expression_could not be", que
> tamén probei.
>
>
> Ademais os hints das regras "PT-2012-expression_cannot be",
> "noPT-2012-expression_could not be" e "PT-2012-expression_could
> infinitivo" indican que se debe traducir como «Non é/foi posíbel
> infinitivo» cando a veces non é así. Poño un exemplo:
>
> ----------------------------------------
> jhbuild.master.gl.po:1400(#284)
> #: ../jhbuild/moduleset.py:34 ../jhbuild/utils/httpcache.py:46
> msgid "Python xml packages are required but could not be found"
> msgstr "Requírense os paquetes de xml de Python pero non se puideron atopar"
> [note] rule [id=noPT-2012-expression_could not be] ==> «could not be»
> -> «Non é/foi posíbel infinitivo»
> ----------------------------------------
>
> deberiase traducir como «Requírense os paquetes de xml de Python pero
> non foi posíbel atopalos» onde «atopalos» non é un infinitivo. Quizais
> sexa mellor ter un hint como o seguinte:
>
> [note] rule [id=noPT-2012-expression_could not be] ==> «could not be»
> -> «Non é/foi posíbel + VERBO»
>
>
>>>> > PT-2012-expression_unable-to
>
> A veces "unable to" aparece polo medio da frase e a tradución "non
> foi/é posíbel" non se adapta ben:
>
> msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
> msgid "GtkSpell was unable to initialize.\n"
>
> a solución quizais sexa comprobar que «unable to» aparece ao comezo da
> cadea, ou despois dun punto, ou de dous puntos, ou dunha coma, ou de
> punto e coma.
>
> Curiosamente esta regra tamén indicou como erróneas unha chea de
> cadeas nas que aparecía traducido correctamente. Isto xa me pasou con
> outras regras onte, quizais sexa debido a algún problema coa
> codificación de caracteres ou eu que sei.
>
>>>> > PT-2012-expression_non se puido
>>>> > PT-2012-expression_fallo ao
>>>> > PT-2012-expression_houbo un erro ao
>
> Respecto das regras "expression" diría que habería que distinguir entre as 
> que:
>
> * comproban que determinada expresión en inglés se traduce de
> determinada forma en galego
> * saltan se se emprega unha determinada expresión en galego
>
> Así poderiase omitir a comprobación das segundas se é que non interesa
> (a min moitas veces non me interesa), xa sexa porque só interesa
> comprobar que un texto en inglés se traduciu de determinada maneira ou
> para evitar que salten varias regras por un único fallo, quero dicir,
> unha cadea en inglés "Failed to ..." que se traduciu como "Produciuse
> un fallo ao ..." fai saltar as regras "PT-2012-expression_fallo ao" e
> "PT-2012-expression_failed-to" cando con esta última xa sería máis que
> suficiente.
>
> Ademais hipoteticamente a aplicación do segundo grupo de regras
> puidera ser que leve a realizar arranxos que despois fagan saltar
> algunha das regras do primeiro grupo, quero dicir, puidera darse o
> caso de que unha determinada cadea se traduza empregando "Houbo un..."
> e se indique traducila como "Produciuse un erro ao..." cando igual
> polo texto orixinal lle corresponda outra tradución ao galego, por
> exemplo "Non foi posíbel...", e repito que isto é un caso hipotético.
>
> Aínda así non nego a posible utilidade das regras do segundo grupo,
> unha vez que se reduzan os erros que detectan as regras do primeiro
> grupo. Solicito que o identificador dos dous grupos de regras sexa o
> suficientemente diferente para pode seleccionar todas as regras dun
> grupo mediante unha expresión regular con rulerx.
>
> Ademais vin que varias regras de expresión teñen opcións diferentes
> para KDE. A idea dunha terminoloxía común e dunhas regras de revisión
> automática no Pology tamén comúns é que todos os proxectos que estamos
> no Proxecto Trasno traduzamos cun estilo o máis semellante posíbel,
> así que non entendo moi ben a que veñen esas diferenciacións. Entendo
> que seguramente haxa que cambiar moitas traducións, pero poderiase ir
> facendo aos poucos.
>
>>>> > PT-2012_boot start
>
> Salta cando aparece «bootable», «bootloader», «booth»
>
> O identificador da regra é noPT-2012_boot start o que me fixo perder
> algo de tempo (non moito) ao ila probar.
>
>>>> > PT-2012-dual_boot start
>>>> > PT-2012_border
>>>> > PT-2012-dual_border
>>>> > PT-2012-dual_border(2)
>>>> > PT-2012_colour
>
> Esta regra sáltame cando aparecen «colorize», «colourisation»,
> «colored», «colorimeter», «colorado» (o estado de EEUU) e sería
> preferible que non o fixera, a ser posible.
>
> Por certo, eu cambiaria o identificador por PT-2012_color

Ademais sería recomendábel indicar no hint da regra que tamén se pode
traducir como «cores».

>>>> > PT-2012-dual_colour
>>>> > PT-2012_computer
>>
>> O identificador da regra é noPT-2012_computer o que me fixo perder
>> algo de tempo (non moito) ao ila probar.
>>
>>>> > PT-2012-dual_computador
>>>> > PT-2012_computer(2)
>>
>> Deume como erróneas varias cadeas onde aparece «portátil» e iso que a
>> regra creo que está ben.
>>
>>>> > PT-2012_computer(3)
>
> Esta pasóuseme onte. Salta cando aparece «graphics tablet», pero iso é
> outra cousa totalmente diferente.
>
>>>> > PT-2012_data
>>>> > PT-2012-dual_data
>>>> > PT-2012_database
>>>> > PT-2012-dual_database
>>>> > PT-2012_date
>>
>> Indicoume como errónea unha cadea na que aparece «[Date» e «Date»
>>
>>>> > PT-2012-dual_date
>>>> > PT-2012_description
>>
>> Indicoume como erróneas algunhas cadeas onde aparece «descrición» ou
>> «Descrición:»
>>
>>>> > PT-2012-dual_description
>>>> > PT-2012_diskette
>>>> > PT-2012-dual_diskette
>>>> > PT-2012_floppy disk drive
>>>> > PT-2012-dual_floppy disk drive
>>>> > PT-2012_hard disk
>>
>> falla con cadeas que conteñen «discos duros». Técnicamente a forma
>> plural non se acordou na Trasnada, pero non creo que haxa problema en
>> aceptar «discos duros»
>>
>>>> > PT-2012-dual_hark disk
>>>> > PT-2012_keyboard
>>>> > PT-2011-dual_keyboard
>>>> > PT-2012_list
>>
>> Hai que corrixir o hint da regra PT-2012_list para indicar que non só
>> se traduce como «listar» senón tamén como «listado/a» e como «lista».
>>
>> Dame erro cunha cadea na que aparece «lístanse»
>>
>>>> > PT-2012-dual_list
>>>> > PT-2012-dual_list2
>>
>> Teño unha dúbida sobre as regras "list": dan erro cando aparece "listaxe"?
>>
>>>> > PT-2012_menu
>>
>> Non sei exactamente por que, pero deume dous erros con cadeas onde
>> aparece «menú»
>>
>>>> > PT-2012-dual_menu
>>>> > PT-2012_mouse
>>>> > PT-2012-dual_mouse
>>>> > PT-2012_outline
>>
>> salta con «outliner» e non debería
>>
>>>> > PT-2012-dual_outline
>>>> > PT-2012_printer
>>>> > PT-2012-dual_printer
>>>> > PT-2012_programming language
>>>> > PT-2012-dual_programming language
>>>> > PT-2012_restart reboot
>>
>> Non pilla «reiníciaa».
>>
>>>> > PT-2012-dual_restart reboot
>>>> > PT-2012_scan
>>
>> Para empezar esta regra chámase noPT-2012_scan, o que me fixo perder
>> algún tempo ao ila probar.
>>
>>>> > PT-2012-dual_scan
>>>> > PT-2012_scanner
>>>> > PT-2012-dual_scanner
>>>> > PT-2012_speaker
>>>> > PT-2012-dual_speaker
>>>> > noPT-2011/2012_support
>>
>> O principal fallo desta regra é que cando aparece «supported» non da
>> por bo que se traduza como «compatíbeis», pero si «compatíbel». É
>> certo que isto non se acordou na Trasnada, pero é evidente que debe
>> ser así. Para evitar problemas no futuro engadino tamén aos TBX e á
>> páxina de consulta dinámica, así como á lista de acordos que hai no
>> Gdocs.
>>
>> Respecto dos identificadores das regras, non sei se un espazo no medio
>> do identificador pode dar problemas, pero en todo caso quizais sexa
>> recomendable eliminar os espazos en favor de _
>>
>> Non probei ningunha das regras *dual.
>>
>> Ademais atopei erros en outras regras:
>>
>> noPT-2010_grid: a tradución recomendada non é «grella» senón «grade»,
>> aínda que se acordou que se admitía «grella».
>> PT-2010_ilegal: en inglés é «illegal» e non «ilegal», cambiar a regra
>> e o identificador
>> noPT-2011_path: hai que quitar o de «secuencia de vértices» do hint
>> PT-2011_retry: o seu identificador indica que é un acordo do Proxecto
>> Trasno, cando non é así
>> PT-2011_leave: a única tradución acordada é «saír». Se se quere
>> contemplar outras opcións hai que cambiarlle o identificador
>> PT-2011_encrypt: cambiar o hint para poñer «encrypt» en vez de «encript»
>> PT-2011_decrypt: cambiar o hint para poñer «decrypt» en vez de «decript»
>>
>>
>> Non fixen unha investigación exhaustiva pero faltan regras para algúns
>> acordos das Trasnadas:
>>
>> «find»: non ten regra
>>
>>
>> Deica
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a