2012/8/12 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> 2012/8/12 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
>> Onde está a lista de acordos?
>
> A lista de acordos está reflectida no TBX e na páxina de consulta
> dinámica dispoñíbeis os dous en
> http://www.trasno.net/content/resultados-das-trasnadas
>
> Se te refires especificamente ao documento no que se foron anotando os
> acordos está en
> https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?authkey=CPG9uaIG
>
> Por certo, xa incluín o que se vai discutir na seguinte Trasnada, que
> basicamente vén sendo o que non se discutiu na anterior. Se queredes
> engadir cousas para discutir só tedes que comentalo na rolda de correo
> (no seu propio fío de discusión, por favor).
>
>> Xosé
>>
>>
>> 2012/8/3 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>
>>>
>>> 2012/8/3 mvillarino <mvillar...@kde-espana.es>:
>>> > Completadas.

Continúo coa revisión das regras. Intentarei rematar mañá.

>>> > As  novas  e retocada son:
>>> > PT-2012-gl_listaxe
>>> > PT-2012-gl_computadora
>>> > PT-2012-expression_failed to
>>> > PT-2012-expression_failed.

Esta regra chámase "noPT-2012-expression_failed."

>>> > noPT-2012-expression_error-doing

Esta regra parece non existir. Se lin ben parece estar integrada na
regra "PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing".

>>> > PT-2012-expression_an-error-occurred-doing
>>> > PT-2012-expression_there-was-an-error-doing

Esta regra chámase "PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing".

Hai que actualizar o hint da regra, quizais poñendo algo semellante ao
identificador da propia regra.

Ao probar esta regra atopei varios casos que se deberían considerar.

Caso 1: PRODUCIUSE UN ERRO + [(ADXECTIVO|DE + SUBSTANTIVO)] + AO + INFINITIVO

Hai veces nas que o erro aparece acompañado de algún modificador, que
na tradución aparecerá como un adxectivo ou como "de + substantivo":

----------------------------------------
gnome-desktop.master.gl.po:56(#4)
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:472
#, c-format
msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
msgstr "Produciuse un erro de X non manipulado ao obter o intervalo de
tamaños de pantalla"
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
folks.master.gl.po:226(#34)
#. Translators: the first parameter is a non-human-readable
#. * property name and the second parameter is an error message.
#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2254
#, c-format
msgid "Unknown error setting property ‘%s’: %s"
msgstr "Produciuse un erro descoñecido ao estabelecer a propiedade «%s»: %s"
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
---------------------------------------
----------------------------------------
banshee.master.gl.po:6588(#1404)
#: 
../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:159
#, csharp-format
msgid "Parsing error updating {0}"
msgstr "Produciuse un erro de análise ao actualizar {0}"
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
banshee.master.gl.po:6593(#1405)
#: 
../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:162
#, csharp-format
msgid "Authentication error updating {0}"
msgstr "Produciuse un erro de autenticación ao actualizar {0}"
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
sabayon.master.gl.po:431(#85)
#: ../lib/protosession.py:476
#, python-format
msgid "There was a recoverable error while applying the user profile
from file '%s'."
msgstr "Produciuse un erro recuperábel ao aplicar o perfil de usuario
desde o ficheiro «%s»."
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------
sabayon.master.gl.po:443(#86)
#: ../lib/protosession.py:485
#, python-format
msgid "There was a fatal error while applying the user profile from '%s'."
msgstr "Produciuse un erro moi grave ao aplicar o perfil do usuario desde «%s»."
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------Caso 2: ERROR DURING + SUBSTANTIVO (nota: non se deben traducir como
«produciuse un erro ao + infinitivo», pero as frases do estilo «Error
during + (verbo)ing + substantivo» como «Error during writing rgb
image» si que se deben traducir como «produciuse un erro ao +
infinitivo»)

----------------------------------------
jhbuild.master.gl.po:1047(#212)
#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:377 ../jhbuild/frontends/terminal.py:283
#, python-format
msgid "Error during phase %(phase)s of %(module)s"
msgstr "erro na fase %(phase)s de %(module)s"
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
glib.master.gl.po:89(#11)
#: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:776
#: ../glib/gconvert.c:1085 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Erro durante a conversión: %s"
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------


Caso 3: ALGO + (ENCOUNTERED|REPORTED|...) AN ERROR WHILE (nota: non se
debería traducir como «produciuse un erro ao + infinitivo»)

----------------------------------------
bug-buddy.master.gl.po:220(#36)
#: ../src/bug-buddy.c:605
msgid ""
"Bug Buddy encountered an error while submitting your report to the Bugzilla "
"server.  Details of the error are included below.\n"
msgstr ""
"O Bug Buddy encontrou un erro mentres se lle enviaba o seu informe de erros "
"ao servidor Bugzilla. Os detalles do erro están incluídos abaixo.\n"
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
nautilus.master.gl.po:2857(#511)
#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:785
msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "A visualización do escritorio encontrou un ero ao iniciarse."
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
brasero.master.gl.po:3145(#589)
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:782
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:798
#, c-format
msgid "libisofs reported an error while adding file at path \"%s\""
msgstr "O libisofs informou dun erro ao engadir un ficheiro na ruta \"%s\""
[note] rule [id=PT-2012-expression_(there-was-an)-error(-while)-doing]
==> «There was an error occurred (while) verb_ing» -> «produciuse un
erro ao + infinitivo»
----------------------------------------


Estes tres casos haberá que debatelos, quizais na vindeira Trasnada,
pero creo que habería que engadilos á regra para evitar moitisimos
falsos positivos.


>>> > PT-2012-expression_cannot-infinitivo

Esta regra dame varios falsos positivos.

Ademais hai outra regra "PT-2012-expression_cannot be " cun espazo ao
final do identificador o que me deu problemas ao intentar probala,
problemas que resolvín cambiándolle o identificador.

Comprobando esta regra descubrín que ademais de «é/foi» quizais haxa
que engadir «será» e «sexa». Xa sei que isto é desviarse do acordado
na Trasnada, pero creo que non nos decatamos destes casos, polo que xa
o anotei para discutilo na vindeira Trasnada nada máis empezar. A
continuación están algunhas das cadeas que quizais requiran este
tratamento:

----------------------------------------
gtk+-properties.master.gl.po:1505(#330)
#: ../gtk/gtkcalendar.c:543
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Se é TRUE, non será posíbel cambiar o mes seleccionado"
[note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
«Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
dia.master.gl.po:6364(#1267)
#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:471
msgid "Shape files must end in .shape, or they cannot be loaded by Dia"
msgstr "Os ficheiros de formas deben terminar en .shape, ou non será
posíbel cargar no Dia"
[note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
«Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
banshee.master.gl.po:2950(#608)
#: 
../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:53
msgid ""
"Closing Banshee now will cancel any currently running tasks. They cannot be "
"resumed automatically the next time Banshee is run."
msgstr ""
"Pechar Banshee agora anulará calquera tarefa que esté en execución. Non será "
"posíbel continualas automaticamente a próxima vez que Banshee se execute."
[note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
«Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
evolution.master.gl.po:1795(#339)
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
msgstr "Vaise eliminar toda a información desta tarefa e non será
posíbel restabelecela."
[note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
«Non é/foi posíbel infinitivo»
--------------------------------------------------------------------------------
anjuta.master.gl.po:9721(#1967)
#: ../src/anjuta-actions.h:52
msgid "Lock the current dock layout so that widgets cannot be moved"
msgstr "Rexistrar o deseño da acoraxe actual para que non sexa posíbel
mover os widgets"
[note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
«Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
epiphany.master.gl.po:95(#14)
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:7
msgid "When files cannot be opened by the browser they are
automatically downloaded..."
msgstr "Cando non sexa posíbel abrir os ficheiros no navegador estes
descárganse automaticamente..."
[note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
«Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
eog.master.gl.po:572(#112)
#: ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
"If activated, Eye of GNOME won't ask for confirmation when moving images to "
"the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the "
"trash and would be deleted instead."
msgstr ""
"Se está activado o Visor de imaxes non pedirá confirmación ao mover imaxes "
"ao lixo. Aínda así, preguntaralle en caso de que non sexa posíbel
mover ao lixo "
"calquera dos ficheiros e tivesen que ser eliminados."
[note] rule [id=PT-2012-expression_cannot be] ==> «can not be ed» ->
«Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
>>> > PT-2012-expression_could-not

O identificador da regra é "PT-2012-expression_could infinitivo" o que
me fixo perder algo de tempo ao ila probar.

Esta regra dame moitisimos positivos con cadeas que aparentemente
están ben traducidas.  A continuación indico só parte destes falsos
positivos:

----------------------------------------
evolution.master.gl.po:20710(#4272)
#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:99
msgid "Could not set as background"
msgstr "Non foi posíbel establecela como fondo"
[note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
-> «Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
network-manager-pptp.master.gl.po:384(#73)
#: ../src/nm-pptp-service.c:982
msgid "Could not find the pppd binary."
msgstr "Non foi posíbel atopar o binario de pppd."
[note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
-> «Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
balsa.master.gl.po:6925(#1446)
#: ../src/sendmsg-window.c:6203
msgid "Could not postpone message."
msgstr "Non foi posíbel pospor a mensaxe."
[note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
-> «Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
moserial.master.gl.po:356(#76)
#: ../src/MainWindow.vala:636
#, c-format
msgid "Error: Could not open device"
msgstr "Erro: non foi posíbel abrir o dispositivo"
[note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
-> «Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
gdm.master.gl.po:503(#92)
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:215
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XMCP: non foi posíbel crear o búfer XDMCP!"
[note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
-> «Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------
----------------------------------------
NetworkManager.master.gl.po:1786(#321)
#: ../cli/src/nmcli.c:257
msgid "Error: Could not create NMClient object."
msgstr "Erro: non é posíbel crear o obxecto NMClient."
[note] rule [id=PT-2012-expression_could infinitivo] ==> «Could not»
-> «Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------


Ademais tamén hai outra regra "noPT-2012-expression_could not be", que
tamén probei.


Ademais os hints das regras "PT-2012-expression_cannot be",
"noPT-2012-expression_could not be" e "PT-2012-expression_could
infinitivo" indican que se debe traducir como «Non é/foi posíbel
infinitivo» cando a veces non é así. Poño un exemplo:

----------------------------------------
jhbuild.master.gl.po:1400(#284)
#: ../jhbuild/moduleset.py:34 ../jhbuild/utils/httpcache.py:46
msgid "Python xml packages are required but could not be found"
msgstr "Requírense os paquetes de xml de Python pero non se puideron atopar"
[note] rule [id=noPT-2012-expression_could not be] ==> «could not be»
-> «Non é/foi posíbel infinitivo»
----------------------------------------

deberiase traducir como «Requírense os paquetes de xml de Python pero
non foi posíbel atopalos» onde «atopalos» non é un infinitivo. Quizais
sexa mellor ter un hint como o seguinte:

[note] rule [id=noPT-2012-expression_could not be] ==> «could not be»
-> «Non é/foi posíbel + VERBO»


>>> > PT-2012-expression_unable-to

A veces "unable to" aparece polo medio da frase e a tradución "non
foi/é posíbel" non se adapta ben:

msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
msgid "GtkSpell was unable to initialize.\n"

a solución quizais sexa comprobar que «unable to» aparece ao comezo da
cadea, ou despois dun punto, ou de dous puntos, ou dunha coma, ou de
punto e coma.

Curiosamente esta regra tamén indicou como erróneas unha chea de
cadeas nas que aparecía traducido correctamente. Isto xa me pasou con
outras regras onte, quizais sexa debido a algún problema coa
codificación de caracteres ou eu que sei.

>>> > PT-2012-expression_non se puido
>>> > PT-2012-expression_fallo ao
>>> > PT-2012-expression_houbo un erro ao

Respecto das regras "expression" diría que habería que distinguir entre as que:

* comproban que determinada expresión en inglés se traduce de
determinada forma en galego
* saltan se se emprega unha determinada expresión en galego

Así poderiase omitir a comprobación das segundas se é que non interesa
(a min moitas veces non me interesa), xa sexa porque só interesa
comprobar que un texto en inglés se traduciu de determinada maneira ou
para evitar que salten varias regras por un único fallo, quero dicir,
unha cadea en inglés "Failed to ..." que se traduciu como "Produciuse
un fallo ao ..." fai saltar as regras "PT-2012-expression_fallo ao" e
"PT-2012-expression_failed-to" cando con esta última xa sería máis que
suficiente.

Ademais hipoteticamente a aplicación do segundo grupo de regras
puidera ser que leve a realizar arranxos que despois fagan saltar
algunha das regras do primeiro grupo, quero dicir, puidera darse o
caso de que unha determinada cadea se traduza empregando "Houbo un..."
e se indique traducila como "Produciuse un erro ao..." cando igual
polo texto orixinal lle corresponda outra tradución ao galego, por
exemplo "Non foi posíbel...", e repito que isto é un caso hipotético.

Aínda así non nego a posible utilidade das regras do segundo grupo,
unha vez que se reduzan os erros que detectan as regras do primeiro
grupo. Solicito que o identificador dos dous grupos de regras sexa o
suficientemente diferente para pode seleccionar todas as regras dun
grupo mediante unha expresión regular con rulerx.

Ademais vin que varias regras de expresión teñen opcións diferentes
para KDE. A idea dunha terminoloxía común e dunhas regras de revisión
automática no Pology tamén comúns é que todos os proxectos que estamos
no Proxecto Trasno traduzamos cun estilo o máis semellante posíbel,
así que non entendo moi ben a que veñen esas diferenciacións. Entendo
que seguramente haxa que cambiar moitas traducións, pero poderiase ir
facendo aos poucos.

>>> > PT-2012_boot start

Salta cando aparece «bootable», «bootloader», «booth»

O identificador da regra é noPT-2012_boot start o que me fixo perder
algo de tempo (non moito) ao ila probar.

>>> > PT-2012-dual_boot start
>>> > PT-2012_border
>>> > PT-2012-dual_border
>>> > PT-2012-dual_border(2)
>>> > PT-2012_colour

Esta regra sáltame cando aparecen «colorize», «colourisation»,
«colored», «colorimeter», «colorado» (o estado de EEUU) e sería
preferible que non o fixera, a ser posible.

Por certo, eu cambiaria o identificador por PT-2012_color

>>> > PT-2012-dual_colour
>>> > PT-2012_computer
>
> O identificador da regra é noPT-2012_computer o que me fixo perder
> algo de tempo (non moito) ao ila probar.
>
>>> > PT-2012-dual_computador
>>> > PT-2012_computer(2)
>
> Deume como erróneas varias cadeas onde aparece «portátil» e iso que a
> regra creo que está ben.
>
>>> > PT-2012_computer(3)

Esta pasóuseme onte. Salta cando aparece «graphics tablet», pero iso é
outra cousa totalmente diferente.

>>> > PT-2012_data
>>> > PT-2012-dual_data
>>> > PT-2012_database
>>> > PT-2012-dual_database
>>> > PT-2012_date
>
> Indicoume como errónea unha cadea na que aparece «[Date» e «Date»
>
>>> > PT-2012-dual_date
>>> > PT-2012_description
>
> Indicoume como erróneas algunhas cadeas onde aparece «descrición» ou
> «Descrición:»
>
>>> > PT-2012-dual_description
>>> > PT-2012_diskette
>>> > PT-2012-dual_diskette
>>> > PT-2012_floppy disk drive
>>> > PT-2012-dual_floppy disk drive
>>> > PT-2012_hard disk
>
> falla con cadeas que conteñen «discos duros». Técnicamente a forma
> plural non se acordou na Trasnada, pero non creo que haxa problema en
> aceptar «discos duros»
>
>>> > PT-2012-dual_hark disk
>>> > PT-2012_keyboard
>>> > PT-2011-dual_keyboard
>>> > PT-2012_list
>
> Hai que corrixir o hint da regra PT-2012_list para indicar que non só
> se traduce como «listar» senón tamén como «listado/a» e como «lista».
>
> Dame erro cunha cadea na que aparece «lístanse»
>
>>> > PT-2012-dual_list
>>> > PT-2012-dual_list2
>
> Teño unha dúbida sobre as regras "list": dan erro cando aparece "listaxe"?
>
>>> > PT-2012_menu
>
> Non sei exactamente por que, pero deume dous erros con cadeas onde
> aparece «menú»
>
>>> > PT-2012-dual_menu
>>> > PT-2012_mouse
>>> > PT-2012-dual_mouse
>>> > PT-2012_outline
>
> salta con «outliner» e non debería
>
>>> > PT-2012-dual_outline
>>> > PT-2012_printer
>>> > PT-2012-dual_printer
>>> > PT-2012_programming language
>>> > PT-2012-dual_programming language
>>> > PT-2012_restart reboot
>
> Non pilla «reiníciaa».
>
>>> > PT-2012-dual_restart reboot
>>> > PT-2012_scan
>
> Para empezar esta regra chámase noPT-2012_scan, o que me fixo perder
> algún tempo ao ila probar.
>
>>> > PT-2012-dual_scan
>>> > PT-2012_scanner
>>> > PT-2012-dual_scanner
>>> > PT-2012_speaker
>>> > PT-2012-dual_speaker
>>> > noPT-2011/2012_support
>
> O principal fallo desta regra é que cando aparece «supported» non da
> por bo que se traduza como «compatíbeis», pero si «compatíbel». É
> certo que isto non se acordou na Trasnada, pero é evidente que debe
> ser así. Para evitar problemas no futuro engadino tamén aos TBX e á
> páxina de consulta dinámica, así como á lista de acordos que hai no
> Gdocs.
>
> Respecto dos identificadores das regras, non sei se un espazo no medio
> do identificador pode dar problemas, pero en todo caso quizais sexa
> recomendable eliminar os espazos en favor de _
>
> Non probei ningunha das regras *dual.
>
> Ademais atopei erros en outras regras:
>
> noPT-2010_grid: a tradución recomendada non é «grella» senón «grade»,
> aínda que se acordou que se admitía «grella».
> PT-2010_ilegal: en inglés é «illegal» e non «ilegal», cambiar a regra
> e o identificador
> noPT-2011_path: hai que quitar o de «secuencia de vértices» do hint
> PT-2011_retry: o seu identificador indica que é un acordo do Proxecto
> Trasno, cando non é así
> PT-2011_leave: a única tradución acordada é «saír». Se se quere
> contemplar outras opcións hai que cambiarlle o identificador
> PT-2011_encrypt: cambiar o hint para poñer «encrypt» en vez de «encript»
> PT-2011_decrypt: cambiar o hint para poñer «decrypt» en vez de «decript»
>
>
> Non fixen unha investigación exhaustiva pero faltan regras para algúns
> acordos das Trasnadas:
>
> «find»: non ten regra
>
>
> Deica
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a