O Venres 30 Xaneiro 2009 19:48, Miguel Branco escribiu:
> non é isto un traballo de aghárrate!?? a idea é macanuda, pero o exemplo de
> Sun é sobremaneira excesivo para que nós podemos, penso. Igual haberá que
> idear unha simplicada na que se engadan recontos, non rexistros 1 a 1 dos
> erros
Si, é. (vid infra)

> cando me puxen ca revisión opor iso fun anotando erros frecuentes, ...e que
> son moi frecuentes e podense correxir (relativamente) rápido cunha
> substitución cadea a cadea
>
> ah, que problemas coa 4.2.0?

Non sei que fixeron que algo se lles descojonou. Han avisar cando volten 
permitir modificar os ficheiros de 4.2, mentres tanto, a agardar.

> > Penso que vou elaborar unha desas «QA matrix», probamos como vai, e
> > reformámos segundo as suxestións que fagas e o resultado que dé. Que
> > opinas?
>
> ok

Unha cousa é evidente: será ridículo atopar seiscentos «aceitar» como erro, 
así que hei ir collendo a listaxe que fixeche, tapar o nariz, e facer 
substitucións masivas, de xeito que na medida do posíbel queden 
erros «puntuais»

Por favor, envíame de novo a lista (a final, iirc enviras dúas)
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgp7OEUJVLvrw.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a