Leandro Regueiro escribió:
Tratando de resumir

Upload/Download

En contextos xerais de administración de ficheiros
preferencia → envio/recepción
opcional → carga/descarga


No contecto dos p2p
cesión/recepción
a min isto non me convence, eu usaría
velocidade de:
subida/baixa
carga/descarga

O de recepción non teño claro que se poida usar neste caso.
fago a variante "ceder" xa que na maioría dos usos do p2p cedense, que
non se envian os ficheiros.

En tódolos caos desaconsellar subida/baixada
Non seguín moi a fondo este fío, así que desculpade se uso argumentos
repetidos ou chego moi tarde.

Os termos "subida/baixada" son os que se empregan tradicionalmente no
ámbito da telecomunicación (en inglés, en español e en galego). A
metáfora subida/baixada está moi estendida e non lle vexo ningunha
incorrección, polo que non creo que deba ser cambiada. Desde o meu punto
de vista sería como cambiar a tradución de "Desktop" por algo distinto a
"Escritorio".

Eu estou con Felipe.

Ata logo,
                Leandro Regueiro
Eu tamén estou dacordo con Felipe e Leandro.

Saúdos

Responderlle a