>
>
> Eu entendo que se emprega "directorio" cando se fala do sistema de
> ficheiros e
> "cartafol" cando se trata da metáfora gráfica do escritorio. O conceito é o
> mesmo.
>

Iste é o criterio que eu aplico

Responderlle a