> > Eu entendo que se emprega "directorio" cando se fala do sistema de
> > ficheiros e
> > "cartafol" cando se trata da metáfora gráfica do escritorio. O conceito é
> > o mesmo.
>
> Iste é o criterio que eu aplico

Ídem

Responderlle a