> Adrián Chaves Fernández escribiu:
> >> Adrián Chaves Fernández escribiu:
> >>>>> Eu entendo que se emprega "directorio" cando se fala do sistema de
> >>>>> ficheiros e
> >>>>> "cartafol" cando se trata da metáfora gráfica do escritorio. O
> >>>>> conceito é o mesmo.
> >>>>
> >>>> Iste é o criterio que eu aplico
> >>>
> >>> Ídem
> >>
> >> Ben, e como diferenciades cando se fala do sistema de ficheiros de cando
> >>   se trata dunha metáfora gráfica á hora de traducir?
> >
> > Xeralmente a diferencia xa ven dada polo programa. Ou iso ou nas cadeas
> > orixinais o usan indistintamente, en cuxo caso eu tamén o traduciría
> > indistintamente. Na práctica, o mellor é directory-directorio, folder-
> > cartafol.
> >
> > Senón, sempre está  saber se ao cartafol/directorio mencionado vai
> > accederse por consola (directorio) ou enmodo gráfico (cartafol).
>
> Dame a imprsión de que se están a usar indistintamente, (como
> sinonimos), non sería mellor traducirlos dun xeito?
> Sobre todo para evitar confusión do destinatario da interface.

Tecnicamente son sinónimos. Teñen esa pequena apreciación para diferencialos, 
pero na maioría dos contextos non se especifica a forma en que se accede a 
eles, polo que na meirande parte das veces, o seu uso pode ser indistinto.

Responderlle a