"Backbone" é "espiñazo" e refere-se à infraestrutura inicial da internet, que 
está nos EEUU; a palabra adquiriu ese significado pola semellanza coa coluna 
vertebral, por onde vai a médula, e o resto do sistema nervoso e as suas 
terminacións. "Backend" é un neoloxismo en inglés, isto é, unha palabra 
inventada para referir-se a eses programas "que se executan en segundo plano" 
e ten o paralelismo de "frontend", que é o que se lle apresenta ao usuário. En 
consecuéncia, estaria ben pensar nunha tradución conxunta destes dous termos 
para que en galego ficase igual de claro que agora o ten o inglés.

Xosé

O Friday 04 July 2008 13:53:01 Leandro Regueiro escribiu:
> 2008/7/4 Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>:
> > 2008/7/4 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> >>
> >> Unha desas dúbidas fora backend. Lembro que alguén dixera que
> >> literalmente significaba espiñazo, e como dicides é o programa que
> >> realmente fai o traballo por detrás dunha pantalla ou interface, que
> >> mostra o resultado, ou sexa é algo así coma o motor dun automóbil
> >> debaixo da súa carrocería. Penso que motor lle queda ben a maioría, se
> >> non todas, das veces.
> >
> > Non sería "Backbone" en lugar de backend?
> >
> > Cónstame que o termo "backbone" se aplica en infraestructuras de rede.
>
> Puidera ser, en todo caso lembro esa proposta. Pode que me trabucara.
> No referente ó de motor o dito.
>
> Ata logo,
>                    Leandro Regueiro

Responderlle a