>> Eu non teño os coñecementos para ditas tarefas. Eu podo traducir e pouco
>> máis ;)
>
> No meu caso, curiosidade non me falta, ganas de facer cousas tampouco, e
> coñecementos non o sei porque tampouco sei qué tarefas exactamente hai que
> realizar (pero en calquera caso sempre se pode aprender, non?). Porén, e que
> o confirme ou desminta o resto da lista, creo que o/a coordinador/a debería
> ser alguén que leve máis tempo colaborando co proxecto, e con máis
> intensidade, tanto por ter máis bagaxe como por ter demostrado un compromiso
> sólido e continuado que o/a faga merecer tal posto. Eu animo a que se
> candidate xente que leva máis tempo e/ou que coñeza ben o proceso.

Que eu saiba, e quizais a miña información non sexa correcta de todo,
quen ten control sobre como se move a cousa e bagaxe, é quen o
traduciu en Mancomun ou xente que xa o deixou e non da a impresión de
querer volver, falo especificamente de Jacobo Tarrío e de Francisco
Javier Rial. Outra cousa é que teñan disposición para meterse a
coordinadores.

> Eu isto pensábao con miras aos membros do noso grupo (galego), pero a iso
> acrecéntase, pois, o que di Suso, de miras á Fundación Mozilla. Se só
> aceptan alguén de perfil técnico, pois unha razón máis en contra miña,
> porque eu teño un perfil mixto pero veño do mundo da tradución, non da
> informática. Voume formando (comezo un curso de localización pola UOC este
> mes) pero a xulgar polo que di o Suso parece que sería complicado ser
> admitido como coordinador co meu perfil.
>
> Sobre o de asumir tarefas asociadas á coordinación, alén de traducir e
> revisar, eu podo baleirar terminoloxía | xestionar memorias e dicionarios |
> facer probas con ficheiros e ferramentas | programar scripts | facer
> conversións e transformacións | facer testing, etc., ou se hai outras cousas
> que non saiba facer pero están ao meu alcance, aprendo encantado, pero pouco
> a pouco. Isto dígoo para quen saiba o que hai que facer pero non se
> candidate por ter medo de non poder con todo ou non ter tempo. Eu axudo.
>
> Total, creo que teño máis prudencia que ganas.
>
> Unha pregunta, porque non o sei: Por canto tempo se asume o papel de
> coordinador/a? Hai unha rotación periódica ou algo así?

En principio ata que se farte :) Non hai ningunha regra escrita, que eu saiba.

Responderlle a