O Martes, 13 de Maio de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Eu tampouco entendo o das outras asociacións, pero isto mencionouno
> alguén, non eu. Supoño que foi cando se falou do papeleo, que igual
> seria mellor integrarnos nunha estructura que o fixera por nós, que
> somos voluntarios non escravos da administración...
Pois si, así foi, iso saiu cando falamos fora, o domingo. O principal 
argumento a favor de non iniciar unha nova asociación é evitar o lío do 
papeleo.
De cara a integrarse con outra asociación, sairon as ciberirmandades porque 
eles teñen unha área de tradución, e hai xente de trasno con boas 
experiencias con eles.
Eu vexo máis doado e rápido xuntar o traducif con trasno nun único portal, 
administrado á vez por tarrío e pola xente das cif, que forneza wiki + 
repositorio + glosario + base de datos de tradución + interface 
administrativa + editor de ficheiros po + contas shell.

E a todo isto, que opinan miñoca e tarrío disto?

E que é de xgf?, que se me vai aproximando a data de 4.1

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a