O Mércores, 14 de Maio de 2008, damufo  escribiu:
> Perdoade a ignorancia neste tema, con respecto a estas memorias e o modo
> de interactuar o "soporte loxico" non sería mellor que no canto de
> consultar o servidor para cada termo se sincronizase a base de datos
> cunha local cada certo tempo? Ao mellor xa é así como traballa, pero
> como non teño nin idea de como vai iso comentoo.
Iso é o que eu penso. Está ben poder pesquisar con xml-rpc, pero tamén debe 
existir a posibilidade de obter unha copia local da base de datos de 
tradución en formato tmx ou o que sexa, e do glosario en tbx ou o que sexa.
> > Algo estilo Verbum??
Máis ou menos, pero co detalle de que o "svn commit ....", cos comandos 
anteriores que faga falla para garantir que o que se entregue non cause 
problemas, automatizado (cron).

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a